TR
Search
ETKİNLİKLER

Etkinlik Takvimi

 

Fuarlar

Interfiliere & Salon International de la Lingerie 18 - 20 Haziran 2022
Pure London 17 - 19 Temmuz 2022
Fashn Rooms 23 - 25 Temmuz 2022
Magic Las Vegas 07 - 10 Ağustos 2022
Central Asia Fashion 10 - 12 Ağustos 2022
Collection Première Moscow 30 Ağustos - 02 Eylül 2022
Who's Next 02 - 05 Eylül 2022
Kyiv Fashion 06 - 08 Eylül 2022
Turkaus Textile Expo 14 - 16 Eylül 2022
Momad 16 - 18 Eylül 2022
Coterie / Magic New York 18 - 20 Eylül 2022
Child & Junior Fashion Moscow 27 - 30 Eylül 2022
ISPO Munich 28 - 30 Kasım 2022

Heyetler

Genel Bilgi

Diğer Etkinlikler

Fashion Week İstanbul
The Core İstanbul
İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni
Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması
Uluslararası Hazırgiyim Federasyonu Konferansı
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

İHKİB

ETKİNLİK KATILIMCISI AYDINLATMA METNİ

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği– (“İHKİB”)  bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin katılımcılarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca “Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL” adresinde kurulu “İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği”  Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İHKİB, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz İHKİB tarafından; Etkinlik yönetimini verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, işlenmekte yurtdışında yerleşik bir bulut sistemine kaydetmek sureti ile yurtdışına aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İHKİB ilgili birimi tarafından, mobil cihazlar ve internet sitesi gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda saklanmaktadır. Bu kapsamda; Etkinlik süresince tarafınızdan elde edilen bilgiler, Kanun’un 5. maddesinin 1. Ve 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Etkinlik kapsamında topladığımızı beyan ettiğimiz kişisel verileriniz 2 yıl süresince saklanmaktadır.

Saklama gerekçemiz etkinliklere ait verilerin katılımcılar ve ilgililer nezdinde erişilebilir olmasıdır.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman İHKİB’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak İHKİB’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. www.İHKİB.org.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. www.İHKİB.org.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun İHKİB kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İHKİB tarafından reddedilecektir.

İHKİB’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB