TR
Search
KURUMSAL

FAALİYET ALANLARI

İHKİB amaçlarına ulaşmak için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:

 • Ticareti geliştirme faaliyetleri
 • İstatistik kayıtları
 • Ekonomik araştırmalar ve raporlama
 • PR faaliyetleri
 • Eğitim faaliyetleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Koordinasyon faaliyetleri
 • Yayın faaliyetleri

Bu başlıklar altında yapılan aktivite ve faaliyetlerin kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Ticareti geliştirme faaliyetleri

 • Ticaret ile ilgili her türlü bilgi toplanıp, derlenerek üyelere iletilir.
 • Yabancı firmaların işbirliği ve ithalat talepleri hakkında üyeler haberdar edilir.
 • Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile ilgili uluslararası fuarlara ulusal katılım organizasyonu düzenlenir. Üyelerin uluslararası fuarlara katılımları desteklenir.
 • Yerli ve yabancı firmalar arasında ilişkileri geliştirmek için dış ülkelere ticaret heyetleri ve Türkiye’de alım heyetleri organize edilir.
 • Her yıl “Genç Moda Tasarımcıları Yarışması”, düzenlenmektedir.
 • Pazar araştırma raporları, sektör analizleri ve ülke profilleri hazırlanır.

İstatistik kayıtları

 • İhracatla ilgili gümrük beyannameleri kayıt altına alınır.
 • Türkiye çapında diğer birliklerin tuttuğu kayıtlar konsolide edilerek,  çeşitli analizlerde kullanılmak üzere, raporlar haline getirilir.

Ekonomik araştırmalar ve raporlama

Karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla düzenli olarak ve gerekli görüldüğü her zaman çeşitli raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilir. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Üç aylık ihracat değerlendirme raporları
 • Alt sektör raporları
 • Sektörel maliyet analizleri
 • İstatistik raporları
 • Pazar araştırmaları
 • Aylık Haber ve Yorum Bülteni
 • Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan raporlar

PR faaliyetleri

 • İHKİB, ortak politikalar ve üyelerin çıkarlarını geliştirmek için benzer sektörlerde faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası kurumlar ve dernekler ile çok yönlü ilişkiler kurar.
 • Bu çerçevede, uluslararası ilişkilerde resmi kurumlara raporlar ve bilgi sağlayarak yardımcı olmaya çalışır.
 • Sektör ile ilgili doğru bilgi akışını sağlar.

Eğitim faaliyetleri

Eğitim alanında da çok çeşitli hizmetleri bulunan İHKİB’in başlıca faaliyetleri genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

 • Üretim ve pazarlama alanında seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar düzenlenir.
 • Sektöre nitelikli işgücü sağlamak için eğitim birimlerine ve okullara çeşitli yönden yardım sağlar.
 • Okullara müfredat açısından katkıda bulunur.
 • Çeşitli kitap, katalog ve periyodik yayınlarla güncel bilgi sağlamaya çalışır.

Danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri de İHKİB’in faaliyetlerinin başında gelmektedir. Bu anlamda;

 • İhracatçı firmalara, ihracatın her alanında pratik "danışmanlık" hizmetleri verir.
 • Hedef pazarlar konusunda üyelerini bilgilendirir ve yönlendirir.
 • Türkiye’nin ticari uygulamaları ve meydana gelen değişiklikleri üyelerine bildirir.
 • Yabancı ülkelerin ticaret düzenlemeleri hakkında bilgi sağlar.
 • Lojistik, bankacılık, gümrük düzenlemeleri, ihracatta ödeme ve teslim şekilleri, AB, DTÖ,  serbest ticaret anlaşmaları ve serbest bölgeler gibi konularda üyelerine bilgi aktarır.
 • Pazara giriş konusunda pratik bilgiler sağlar.

Koordinasyon faaliyetleri

 • İHKİB, sektörel bazdaki diğer ihracatçı birlikleri ile olan müşterek faaliyetleri koordine eder.
 • Dahildeki ve hariçteki diğer meslek teşekkülleri ile olan ilişkilerde koordinasyon sağlar.

Yayın faaliyetleri

İHKİB’in başlıca yayınları şunlardır.

 • Hedef: Aylık olarak yayımlanan dergi, Türkçe olup, bazı yazılarının İngilizce özeti verilmektedir,
 • Eğitim materyalleri: kitaplar, kitapçıklar, kısa notlar, pratik bilgiler v.s.,
 • Broşürler,
 • Raporlar: çeşitli sektör analizi, değerlendirme ve istatistik raporları,
 • E-yayınlar: çalışmaların çoğu web-sitesinde yayınlanmaktadır.

Bunlar dışında İHKİB sponsorluğu ile yayımlanan kitaplar ve raporlar da mevcuttur.