TR
Search
KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Kökleri 1978 yılına dayanan ve Türkiye’ye ihracatı öğreten birlik olan Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü’nü yıllardır en etkin şekilde temsil eden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), sektörel ihracatı niteliksel ve niceliksel anlamda en yükseğe çıkarmayı hedefleyen, üyelerinin toplam sektörel ihracatın yaklaşık %70’ini karşıladığı, sektörün en önemli kuruluşlarının başında gelmektedir. İHKİB, tüm dünyada yaşanan hızlı dönüşüm sürecine adapte olarak binlerce üyesinin ticareti ile ilgili her türlü faaliyetini destekler. İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu üretim üssü yapma hedefi doğrultusunda araştırma-raporlama, kurumsal iletişim, etkinlik, organizasyon, eğitim faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, proje, fuar hizmetleri ve yayın faaliyetleri yürütür.

Türk Hazır Giyim sektörünün ulusal-uluslararası platformlarda ve hükümet nezdinde çıkarlarını koruyan İHKİB, üye firmalarının ihracatını desteklemek için:

- Türk Hazır Giyim Sektörü’nü devlet kurumları nezdinde temsil ederek ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi için sektörün soru ve sorunlarını ilgili mercilere iletir, iletilen konuların takipçisi olarak çözümler üretilmesini sağlar.
- Sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak eğitim faaliyetleri, tasarım gücü ve inovasyona yönelik çalışmalar organize eder.
- Türk Hazır Giyim Sektörü’nün katma değerli ihracatını destekleyecek; Türk moda endüstrisinin gücünü dünyaya tanıtacak etkinlik ve organizasyonlar düzenler (Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, Fashion Week Istanbul)
- Alt sektörlerin rekabetçi yapısını güçlendirecek UR-GE kümelenme projeleri organize eder.
- Ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile üyelerine dijital dönüşüm, moda tasarımı, ihracata yönelik ürünler için laboratuvar testleri vb. konularında destek verir.
- Uluslararası algı ve tanıtım çalışmaları kapsamında hedef pazarlarda muadil kuruluşlarla iş birlikleri yapar, sektörün uluslararası alanda etkin şekilde tanıtımını yapar. 
- İhracatçı firmalara ve sektöre yol gösterecek ve farkındalığı arttıracak toplantı ve webinarlar düzenler.  
- Sektörün üretim ve teknolojik kapasitesini geliştirecek yatırım teşvik mekanizmaları için ilgili Bakanlıklarla çalışmalar yürütür.
- Düzenlediği sanal-fiziki fuar ve heyetler ile sektörün gücünü dünyaya duyurur.
- KSS ve Sürdürülebilirlik çerçevesinde üyelerinin ve sektörün desteklenmesine yönelik projeler üretir.
- İhracata yönelik devlet desteklerinden ihracatçı firmaları maksimum düzeyde yararlandırır.