TR
Search
Kümelenme Projelerimiz
Kümelenme Projelerimiz

Kümelenme / Ur-Ge Projelerimiz

Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ine göre URGE projeleri kapsamında kümelenme anlayışına bağlı olarak firmaların 3 yıl boyunca uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine ilişkin ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin Bakanlıkça %75 oranında desteklenmesidir. 
 

UR-GE Projeleri kapsamında; 
- Aynı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların küme olarak bir araya getirilmesi,
- Firmaların ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal ve dijital gelişimlerini sağlamak,
- Ortak pazarlarına yönelik ihracat odaklı politika, strateji ve hedeflerini geliştirmek, 
- Hedef pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri düzenlemek, 


 

Projeler ile ilgili her türlü sorularınız için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

URGE Projelerine katılım talepleri için URGE Katılım Formu’nu doldurabilirsiniz