TR
Search
KÜMELENME PROJELERİMİZ
KÜMELENME PROJELERİMİZ

Hazırgiyim Sektörü Kümelenme Geçmişi;
Hazırgiyim sektörünün kümelenme serüveni Birliğimizce 2005 - 2007 yılları arasında Avrupa Birliği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) finansmanında ve 17 milyon Euro bütçe ile yürütülen «Moda ve Tekstil İş Kümesi» Projesi ile başlamıştır. Bu Proje ile sektörün ihtiyaçları kapsamında, sektörde faaliyet gösteren kişilere yönelik bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Moda Enstitüsü, AR-GE Merkezi ve Danışmanlık Merkezi aracılığı ile en az 500 kişinin eğitilmesi ve hizmet alması sağlanmıştır. Proje, ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması ile KOBİ’ler arasındaki bağlantıların arttırılmasına katkıda bulunmuştur.

Avrupa Komisyonu’nun öncelik verdiği politikalar ve Türkiye’nin kalkınma planlarındaki öncelikler arasında yer alan rekabet edebilirlik ve yenilik uyum faktöründen yola çıkılarak yürütülen Proje başarı ile uygulanmış ve Proje çıktıları somut yapılara dönüşmüştür. Proje kapsamında kurulan İstanbul Moda Akademisi faaliyetlerine halen devam etmektedir.

Alt Sektör Kümelerimiz; 
Üyeleri arasında işbirliğini geliştirmeyi misyon edinen Birliğimiz tarafından 2013 yılından bu yana alt sektörler bazında Kümelenme Projeleri yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı 2010/8 Sayılı URGE (Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasının Desteklenmesi) Tebliği kapsamında;Kümelenme Projelerimiz Tanıtım Sunumu için tıklayınız.

Kümelenme Projelerimizde Sağlanan Örnek Çıktılar;

Tasarım Kabiliyeti & Trend Takip Kapasitesine Katkı 
- 5 firma Tasarım Merkezi statüsüne geçerek koleksiyon hazırlama süreçlerini birer "inovasyon projesi" sürecine dönüştürdü (Örme Konfeksiyon URGE / 2018) Ticaret Bakanlığı Kümelenme Konferansı’nda İyi Uygulama Örneği olarak lanse edildi
- 70'e yakın tasarımcı 3D ve 2D dijital çorap tasarımcısı olarak yetiştirildi (Çorap URGE-I / 2018)
- Yurtdışı tasarım ofislerine 30 çorap ve 10 paketleme tasarımı hazırlatıldı ve numune süreçleri desteklendi (Çorap URGE-I / 2018)
- Her bir küme özelinde 11 farklı temada (örn. Athlesiure akımı, yıkama trendleri, hedef pazarda tasarım trendleri) trend seminerleri düzenlendi
- Her bir küme firması birer senior ve öğrenci tasarımcı ile eşleştirilerek Avrupa hedefiyle 30’ar adet yatak kıyafeti ve 20’şer set iç giyim ürünü tasarladı (İç Giyim-I / 2016) / Faaliyet ETF (European Training Foundation) tarafından İyi Uygulama Ödülüne layık görülmüştür.
- Hedef Pazar odaklı koleksiyon ve sunum hazırlıkları (Gömlek URGE - İngiltere / 2019, Çorap URGE-I - ABD / 2018)
- Hedef Pazar odaklı koleksiyon seçim / değerlendirme programları (Örme Konfeksiyon URGE  - İsveç / 2018, İç Giyim URGE-II – Avrupa / 2019) 

Verimlilik Artışına & Dijital Dönüşüme Katkı 
- Üretim öncesi süreçlerde ölçümlenen performans kriteri sayısında %70 artış, numune operatörü performansında %30 iyileşme (Örme Konfeksiyon URGE / 2018)
- Zamanında sevkiyat oranında %15, bant verimliliğinde %23 iyileşme (Örme Konfeksiyon URGE / 2018)
- Kumaş kesim optimizasyonu çalışması ile %3-4 oranlarında kumaş tasarrufu (Denim Konfeksiyon URGE / 2018)
- Dikim optimizasyonu çalışması ile ortalama %15 üretim artışı (Denim Konfeksiyon URGE / 2018)
- Çorap makinesi başına üretimde %31 iyileşme, fire oranında %38 düşüş, %40 enerji tasarrufu (Çorap URGE-I / 2017) Ticaret Bakanlığı Kümelenme Konferansı’nda İyi Uygulama Örneği olarak lanse edildi
- Dijital varlık analizi yapılan firma sayısı: 72 (Gömlek, Örme ve Denim Konfeksiyon URGE’leri / 2018) 

Sosyal Uygunluk ve İnsan Kaynakları Yönetimine Katkı 
- Sosyal uygunluk parametrelerinde %20 iyileşme (Örme Konfeksiyon URGE – 2018) ve %16 iyileşme (Çorap URGE – I / 2017) / ABD Etik Ticaret Forumu’nda iyi uygulama olarak lanse edildi
- Sosyal uygunluk başdenetçisi olarak yetiştirilen firma personeli sayısı: 51 (Örme Konfeksiyon ve Çorap URGE’ler / 2017-2020)
- Fazla mesai oranında %39 ve personel devamsızlık oranında %34 düşüş (Çorap URGE – I / 2017)
- Sosyal uygunluk iyileşme programı ile ilk defa belgelendirme yapan firma oranı: %73 (Gömlek URGE / 2019)
- Sosyal uygunluk re-organizasyonu yapılan firma sayısı: 45 (tüm URGE projeleri)
- Tedarik zincirinde sosyal uygunluk yönetimi programı ile 6 ana, 24 alt tedarikçide iyileşme takibi (Örme Konfeksiyon URGE / 2019) 

Satış & Pazarlama Yetkinliğine Katkı 
- Küme geneli ihracatında %11 artış (Çorap URGE – I / 2015-2018 kıyası)
- İkili iş görüşmelerinin ihracatla sonuçlanma oranı %66 ve heyetin birinci yılı itibari ile 9,1 milyon USD sipariş (Örme Konfeksiyon URGE – İsveç Ticaret Heyeti / 2018)
- Küme firmalarının ilk defa Rusya’ya ihracata başlama oranı %67 ve heyetlerin birinci yılı itibari ile kümenin Rusya’ya ihracatında Türkiye ortalamasına kıyasla 1,63 kat artış (İç Giyim URGE – II – Rusya Alım Heyetleri / 2018 ve 2019)
- Vizyon geliştirme heyetlerine örnekler;
- İtalya’da öncü üretim tesislerine ziyaret (İç Giyim URGE-II / 2019)
- Denim Tasarım & Yıkama Ar-Ge Merkezlerine ziyaret (Denim Konfeksiyon URGE / 2017)
- Lider çorap makinesi ve tasarım üreticilerinin Ar-Ge Merkezlerine ziyaret (Çorap URGE-I / 2017)
*Listelenen rakamlar kümelerde sağlanan ortalama değerlerdir. 

Tamamlanan Projelerimizin performans raporlarına buradan ulaşabilirsiniz: 
İç Giyim URGE – I Performans Raporu / 22 firma katılımında (2015-2017)
Çorap URGE – I Performans Raporu / 18 firma katılımında (2015-2018)
İç Giyim URGE – II Performans Raporu / 32 firma katılımında (2018-2020)
Örme Konfeksiyon URGE – Ara Değerlendirme Raporu / 21 firma katılımında (2016 – devam ediyor)
 

Projeler ile ilgili her türlü sorularınız için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

URGE Projelerine katılım talepleri için URGE Katılım Formu’nu doldurabilirsiniz

 

 

Proje Etkinliklerimiz