TR
Search
İSTKA
İSTKA

 

1.Kurum adı ve proje adının tanıtılması:
Kurumumuz İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bağlı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’dir.

İSTKA’nın Yenilikçi İstanbul Programı kapsamında İHKİB olarak “Hazır Giyim ve Tekstil Sektörlerinde Çevresel Sürdürülebilirliğin Güçlendirilmesi: Karbon Ayak İzinin Azaltılması” projesi ile başvuru gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Proje Başvurumuzda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi proje ortaklarımız olarak yer almaktadır.

2.Proje ekibinin tanıtılması: İHKİB, İTHİB ve YTÜ ekibi.

3-a. Projenin amacı: Küresel ekonomide söz sahibi bir İstanbul'un, çevre ve doğal kaynak verimliliğini, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetler ile sağlayarak, global değer zincirinde üst sıralarda yer alması ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması amaçlanmaktadır.

Hazır Giyim ve Tekstil sektörünün, AB Yeşil Mutabakat kapsamındaki emisyon hedeflerinden doğan sorumluluklarına istinaden, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunup güçlendirilmesi için üretimin tüm aşamalarında karbon emisyonlarının azaltım kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

İklim değişikliği ile mücadelede, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasında, şeffaf, katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçlerinin geliştirildiği sektörel bir model oluşturulacaktır.

Üniversite, Sanayi, Meslek Kuruluşları işbirliğinde kaynak tüketimi ve karbon salımı ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ürün/hizmet/servislerin geliştirileceği Ar Ge ve inovasyon platformu kurularak, ulusal ve uluslararası destekli yerli teknolojinin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır.


Mevcut teknoloji ve kalkınma düzeyimiz göz önüne alınarak, temiz ve enerji dönüşümü verimli üretim alt yapısının oluşturulabilmesi, karbon emisyonlarının azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulan, Ar-Ge ve yatırım projelerinin maliyetlerini düşürecek finansal kaynaklara erişimi imkanlarını kolaylaştırmaya yönelik etkin mekanizmaların geliştirilmesi mümkün olacaktır.

3-b. Projede temel faaliyetleri: Faaliyetleri 11 aşamada özetlemek mümkündür.
1. Projenin Teknik ve İdari Yönetim Süreçlerinin Oluşturulması
2. Emisyon Takip ve İzleme Birimi Kurulması
3. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinde AB Yeşil Mutabakat Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri
4. Pilot İşletmelere Yönelik Karbon Emisyonu Ölçüm Eğitimleri
5. Pilot İşletmelerde Kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçüm ve Hesaplaması
6. Pilot İşletmelerde Ürün Yaşam Döngüsü Life Cycle Assessment -LCA Ölçümü
7. Kurumsal Karbon Ölçümü ve LCA Ölçümü Çıktı Analizi ve Stratejik Yol Haritası Oluşturulması
8. Teknoloji Kümeleri Oluşumu & Ar-Ge ve Yatırım Projelerine Finansa Erişim İmkanlarının Sağlanması
9. Karbon Emisyonların Azaltılmasına Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin İyi Uygulama Örneği Olarak Tanıtımı
10. Karbon Emisyon Takip ve Raporlama Online Sistem Tasarımı-Karbon İzleme Radarı
11. Proje Raporlama ve Kapanışı

Dijital Proje Kitabı için tıklayınız.

Hazır Giyim Sektöründe Karbon Ayak İzi Azaltma Yol Haritası Tıklayınız.

Tekstil Sektöründe Karbon Ayak İzi Azaltma Yol Haritası Tıklayınız.