Araştırma Raporları

Araştırma Raporları

Bu alanda yeralan raporlar,  Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi tarafından sektörün ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanmakta olup, çeşitli istatistiksel analizlere, uluslararası araştırmalara, anketlere ve temel sektörel parametrelere dayanmaktadır.