TR
Search
BİLGİ BANKASI

Batı Balkan ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kuralları Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik hakkında

Bülten Tarihi: 07 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşei Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon’a ilişkin iki adet mevzuat değişikliğine göre;

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bosna Hersek, bu ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşmasına dayanılarak yer aldığı Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından çıkarılarak, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Pan-Avrupa-Akdeniz Kümülasyon sistemine dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, Batı Balkan Menşe kümülasyon sisteminde yer alan ülkelerin, Pan-Avrupa-Akdeniz kümülasyon sistemini düzenleyen Bölgesel Konvansiyon’a dahil olma sürecinde, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan daha önceden dahil olmuşlardı. Bugünkü düzenleme ile Bosna Hersek de dahil olmuş olup, Kosova hariç tüm bölge ülkelerinin Bölgesel Konvansiyon’a eklenmesi sağlanmıştır. 

Sözkonusu Yönetmelikler, 1/8/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişlerdir.

İlgili Resmi Gazete Bağlantıları:
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-11.htm
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-10.htm