TR
Ara

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) kapsamında ile insan sağlığının korunması hedeflenmektedir. Bahse konu tebliğ hükümleri uyarınca anılan Tebliğ'in EK-1'de yer alan ithal eşyanın insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Ticaret Bakanlığının yetkilendirmesiyle Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilmektedir. Aşağıda yer alan dosyalardan ilgili tebliğ hakkında daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close