TR
Search
BİLGİ BANKASI

Magic Las Vegas Hava Yolu Nakliye İhalesi Hakkında

Bülten Tarihi: 25 Kasım 2021

Sayın Üyemiz,

İHKİB organizatörlüğünde 27 Şubat-1 Mart 2022 tarihleri arasında ABD- New York’ta gerçekleştirilmesi planlanan Coterie/Magic New York Fuarı için hava yolu nakliye hizmeti alınacaktır. 
Ekte yer alan şartnameye istinaden fiyat teklifiniz, baremli olarak Ek 1 formatında 03.12.2021 tarihi en geç saat 15:00‘e  kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Yenibosna /İstanbul adresine Kapalı Zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır.
 
Not:
EK1 mali teklif formunun mutlaka doldurulması gerekmektedir.
Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfası &şartname &ekler firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak zarfa konulmalı, zarfın üzerine ihalenin ve firmanın adı yazılmalı ayrıca zarfın kapatıldığı kısım imzalanmış ve kaşelenmiş olarak iletilmelidir.