İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

Hazırgiyim ve Hazır Eşya Üreticisi Firmalar İçin Hammadde İthalatında Uygulanan Önlemler Anketi Pazartesi Son!
Bülten Tarihi: 09 Temmuz 2021

Sayın Üyemiz;

Hazırgiyim ve ev tekstili ürünlerinin ( fasıl 61, 62 ve 63) üretiminde kullanılan iplik, kumaş ve yardımcı maddelerin ithalatında uygulanan korunma önlemi, ilave gümrük vergisi, anti damping ve anti sübvansiyon önlemlerinin sektörün uluslararası pazarlarda rekabetine etkisinin tespiti ve olumsuz etkilerini bertaraf edecek öneri ve aksiyonların belirlenmesi amacıyla bir etki analizi çalışması yürütülmekte olup, bu çalışma kapsamında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzde hammadde kullanımına yönelik kapsamlı bir anket uygulaması hazırlanmıştır.

https://go.ey.com/3h5HNjf linkinde yer alan anketin firmanız tarafından doldurulması, sektörel rekabetçiliğimizin korunabilmesi adına atılacak adımlar açısından büyük önem arz etmekte olup, söz konusu anket 12 Temmuz 2021 tarihine kadar yayında kalacaktır.