İHKİB DUYURULAR

TSE – Sanayi Kuruluşları için Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Sanayi Kuruluşları için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.