İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
İstihdam Seferberliği
Bülten Tarihi: 03 Mart 2017

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü üretim ve ihracat performansı ile ülkemiz ekonomisine ve istihdamına en fazla katkı sağlayan sektörlerden olup ileriye yönelik olarak da ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdürecektir.

Son dönemde üretimde ve ihracatta ülkemizin güçlü konumunu sürdürebilmesi için Hükümetimiz tarafından çeşitli teşvikler ve kararlar açıklanmıştır.

İhracatçıya yeşil pasaport verilmesi, ihracat desteklerinin 3 katına çıkarılması, Eximbank’ın sermayesinin artırılması ve destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi, Kredi Garanti Fonu’nun ihracatçıları destekleyecek şekilde dönüştürülmesi gibi son dönemde gerçekleştirilen uygulamalar ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artabilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu koşullar altında tüm ihracatçılarımızın daha fazla çalışması, daha fazla üretmesi, daha fazla ihraç etmesi ve nihayet daha fazla istihdam yaratması hepimizin ortak hedefidir.

Bunların yanında istihdam artışı özelinde yeni istihdama yönelik gelir vergisi ve işveren prim desteği, asgari ücretli istihdam desteği, genç ve kadın istihdamına yönelik teşvikler, işbaşında eğitim desteği gibi kararlar ise bu amaca hizmet etmek için çalışan istihdam eden firmalarımıza büyük kolaylıklar sağlanmıştır.

İstihdam ve ihracata sağlanan desteklere şu linkten ulaşılabilmektedir. TIKLAYINIZ

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sürdürülen İstihdam Seferberliği hamlesinde, ülkemiz için elini her zaman taşın altına koyan ihracatçılarımızın bu çağrıya maksimum seviyede katkı yapacağına inanarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı firmalarımızın bu konuda doğru bilgiye erişebilmesi ve bu seferberliğe katılım gücümüzün resmedilebilmesi için, www.tim.org.tr/istihdam uzantılı portal faaliyete geçirilmiştir.

Ülkemizin üretim ve ihracat gücünü birlikte yükseltmek amacıyla, ülke ekonomisine ve istihdamına her zaman sektörde önemli katkıları olan sektör firmalarımızın yeni istihdam verilerinin aylık olarak bu portala kaydedilmesi konusunda sektörümüzün desteği rica edilmektedir.

Saygılarımızla,

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)