TR
Search
BİLGİ BANKASI

Fas'ın ülkemizden hazırgiyim ithalatında vergi oranları

Bülten Tarihi: 13 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak; ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) “Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak, Fas tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan, ülkemizden ithalatı gerçekleştirilen bazı hazır giyim ve tekstil ürünlerine yönelik mevcut MFN oranının %90’ı oranında uygulanan korunma önlemi vergi oranlarında 2021 yılı için değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

Buna göre, Fas Gümrük Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 29 Aralık 2020 tarihli ve 6128/211 sayılı sirkülerde, 18 Aralık 2020 ve 6944-Bis sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan “2021 Yılı Finans Kanunu” uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında %10 ve %17,5 oranlarına tabi olan ve 2020 yılında %30 olarak açıklanan bazı hazırgiyim ve tekstil ürünleri için ithalat vergisi oranının 2021 yılı için %40’a yükseltildiği belirtilmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’den yapılan belirli hazırgiyim ve tekstil ürünleri ithalatında, 2020 yılında %30 ithalat vergi oranı baz alınarak %27 oranında uygulanan korunma önlemi uygulaması, 2021 yılı için %40 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanmış ve uygulanan korunma önlemi vergisi oranı %36 olarak belirlenmiştir.

Ekte yer alan Fas Gümrük Sirküleri’nde I. Ekte Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ilgili ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş vergi oranları ve II. Ekte ise korunma önlemi vergi uygulamasından hariç tutulan ürünlerin listesi yer almaktadır.

Üye firmalarımızın bilgi edinmesi rica olunur.