TR
Search
BİLGİ BANKASI

Türkiye Yeşil Plan ve Tam Tedarik Zincirini Kullanarak 40 Milyar $ İhracat Hedefliyor

Türkiye elyaftan nihai ürüne kadar uzanan bir giyim tedarik zinciri sunan yalnızca iki ülkeden biri ve bu avantajını yeşil dönüşümle
birlikte kullanarak ABD ve Avrupa’ya giyim ihracatını iki katına çıkarma hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.

İstanbul Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen Yeşil Dönüşüm Zirvesi sırasında konuşan Başkan Mustafa Gültepe,
Türkiye'nin geçen yıl AB Yeşil Anlaşması doğrultusunda belirlenen yeşil dönüşüm haritasında yer alan 40 eylemden
13'ünde uygulama aşamasına ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin İhracatını 2 Katına Çıkarma Arayışı
Türkiye’nin dünya hazır giyim ihracatının %3,5’unu oluşturduğunu söyleyen Mustafa Gültepe, ihracatlarının %60’ını
Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdiklerini, ihracatı iki katına çıkarma hedefine giden yolun AB ve ABD’den geçtiğini belirtirken,
diğer Avrupa ülkeleri ile ABD’yi dahil ettiklerinde ihracatın %75’inin bu pazarlara gerçekleştiğini ifade etti.

ABD ve Avrupa merkezli markalarla uzun süredir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Gültepe, Türkiye’nin elyaftan nihai ürüne
tüm bileşenlerin yurt içinde sunulabildiği nadir ülkelerden olduğunu, mevcut avantajlarına sürdürülebilirliği de eklemeleri
gerektiğinin farkında olduklarını, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini Ortaklık Zinciri Yaklaşımı (Partnership Chain Approach)
sayesinde fırsata dönüştürebileceğine inandığını kaydetti.

“Tedarik zincirinin sadece bir halkası olmak yerine, ortaklık zincirinin vazgeçilmez bir parçası olmak istiyoruz” diyen Gültepe,
bu noktada uygunluk kriterleri, rekabetçilik ve sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan
uygun, fiyat performansı açısından rekabetçi olmaları gerektiğini, fakat kalitenin bir değeri ve maliyeti olduğunu söylerken,
uzun yıllardır birlikte çalıştıkları markaların konuya sadece fiyat odaklı bakmaması gerektiğini, işbirliklerinin de sürdürülebilir
bir zeminde oturması gerektiğini vurguladı.

İHKİB, TİM, ilgili Bakanlık temsilcileri, uluslararası fon sağlayıcıları ile markalar ve satınalma gruplarının katıldığı etkinlikte
konuşan Euratex Genel Direktörü Dirk Vantyghem, hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik stratejisini ve AB’den
beklentilerini anlatırken, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı
Bahar Güçlü Yeşil Anlaşma ile ilgili yasal düzenlemelerin Türkiye’deki yansımaları hakkında konuştu.

İTKİB Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Güneş ise Yeşil Anlaşma'nın Türk hazır giyim sektörü için önemli bir
fırsat teşkil ettiğini vurgulayarak, İHKİB'in Yeşil Anlaşma'ya uyum sürecine ilişkin yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgi verdi