TR
Search
BİLGİ BANKASI

Fransa’da CSRD’ye Uymayan Yöneticiler Hapse Girebilecek

Fransa AB’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi – CSRD’ye uyumsuzluk durumları
için yüksek oranda ceza uygulamaya başlayacak ilk ülke olurken, şirket yöneticilerine
75 bin euro’ya kadar para cezası ve hapis cezaları öngörülüyor.
 
CSRD, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, kuralları resmi olarak 2024 yılı Ocak ayından
itibaren uygulanmaktadır ve ilk uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının 2025'in başlarında sunulması beklenmektedir.

Yasa metni hangi bilgilerin hangi şirketler tarafından açıklanması gerektiği konusunda tüm gerekli ayrıntıları
sağlarken, uyumsuzluk durumlarında cezai müeyyideleri ülkelerin kendisine bırakmakta.
 
AB üye ülkeleri CSRD'yi ulusal hukuka geçirmek için 6 Temmuz 2024 tarihine kadar süreye sahip.
 
Üçüncü taraf güvencesinin engellenmesi nedeniyle hapis cezası ve ağır para cezaları
Mevcut sürdürülebilirlik raporlarının ancak yarıdan daha azının güncel CSRD’ye uygun olduğu tahmin edilirken,
bu konuda cezai müeyyideleri hayata geçiren ilk ülke Fransa oldu. Fransız yasasına göre CSRD raporlarının cezai
hükümlerinde raporların dış denetçiler tarafından dış denetlenmesi gerekliliğine odaklanılmakta.
 
Yasa, şirket yöneticilerinin, CSRD'ye uygun raporlarını sertifikalandırmak için dış denetçilere gerekli bilgileri
sunmazlarsa veya herhangi bir şekilde çalışmalarını engellerlerse, 75.000 avroya kadar para cezası
ödemeye ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtirken, CSRD raporlarını sertifikalı bir kuruluş
tarafından denetletmemeleri durumunda, iki yıla kadar hapis cezası ve 30.000 avroya kadar para cezası söz konusu.
 
CSRD Hakkında
Yaklaşık 50.000 AB ve AB dışı şirketin, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) kapsamında
sürdürülebilirlik performanslarını raporlaması beklenmektedir. Bu direktif, Temel Finansal Olmayan
Raporlama Direktifi'nin (NFRD) yerine geçen ve kapsamını genişleten bir yapıya sahiptir.
 
CSRD, AB'deki tüm halka açık şirketler ile aşağıdaki üç kriterden ikisini karşılayan şirketleri kapsar:
- 250 veya daha fazla çalışan,
- 40 milyon avro veya daha fazla ciro,
- 20 milyon avro veya daha fazla toplam varlık.
 
Bu şirketlerden çevresel, sosyal ve finansal risklerle ilgili kendi operasyonları ve değer zincirleri içinde çift yönlü bir
maddi değerlendirme sunmaları istenmektedir. Ayrıca, sadece tarihsel verilere değil, aynı zamanda
hedeflere ve geleceğe yönelik açıklamalara da yer veren ilk yasal düzenlemedir.