TR
Search
BİLGİ BANKASI

Dijital moda, fiziksel modayı nasıl daha sürdürülebilir hale getiriyor?

Teknoloji ve sürdürülebilirliğin kesişimi bir devrime yol açtı. Aşırı stok, aşırı tüketim ve sürdürülemez üretim
uygulamaları gibi moda endüstrisinin karşılaştığı zorluklara herkes aşina. Ancak yeni bir dijital moda dalgası,
bu sorunları çözme ve daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açma konusunda umut vaat ediyor.
Londra'da New Codes'un ev sahipliği yaptığı Dijital Moda Zirvesi'nde yakın zamanda düzenlenen bir panel,
dijital modanın sürdürülebilirlikle nasıl el ele gidebileceğini keşfetmeye zemin hazırladı.

Dijital modanın eko potansiyeli
PhygitalTwin'in çevreci moda pazarının kurucusu Louise Laing, fiziksel modayı talep üzerine üretme konusunda
dijital kıyafetlerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi çözümünü önerirken, özellikle koleksiyonları piyasaya sürmeden
önce talebi test etme konusundaki potansiyel faydalarını vurguladı. Laing, dijital varlıkları sanal dünyalarla etkileşimde bulunmak,
tüketici tercihlerini ölçmek ve iadeleri azaltmak için kullanma önerisinde bulunurken, dijital modanın maliyetleri
düşürmek ve çevre dostu bir seçenek olarak viabilitesini artırmak için teknolojiye ihtiyacı vurguladı.

Dijitalden fiziksele: sürdürülebilirliği hayata geçirmek
Isadoska'nın kurucusu ve dijital moda tasarımcısı Jessica Evans, dijital teknolojilerin çevresel etkisini anlamanın
ve bu "görünmez sorunu" göz ardı etmenin önemini vurguladı. Dijital modanın üretim sırasındaki enerji tüketimini
ölçmek ve bu karbon ayak izini dengelemek için bir proje yürüten Evans, bu etkileri anlamanın, özellikle dijital
çözümlerin artan entegrasyonuyla birlikte, şirketlerin dengeleme, yenilenebilir enerji kullanma veya farklı çözümleri
araştırma konusunda nasıl düşündüklerinin önemli olduğunu vurguladı. Evans, dijital moda teknolojilerinde sürdürülebilirlik
potansiyeli görmesine rağmen, özellikle talebe göre giysi üretimi aracılığıyla tedarik zinciri verimsizliklerini ele almanın,
moda endüstrisinde süregelen sorunları aşmak için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Görselleştirmenin önemini vurgulayan Evans, dijital modanın karbon etkisini görselleştirmek için AR gibi sürükleyici teknolojileri
entegre eden bir uygulama yarattı. AR uygulaması, karbon ayak izlerinin görsel bir anlatımını sunarak ve markaları çevresel
etkilerini proaktif bir şekilde ele almaya teşvik ederek kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Somut Değişim İçin Modada Devrim
Görünüşe göre moda endüstrisi, dijital modanın sadece sanal bir trend değil, aynı zamanda somut bir değişimin katalizörü
olarak lanse edilmesiyle devrim niteliğinde bir dönüşümün eşiğinde. Çevresel etkiyi ele alan, süreçleri otomatikleştiren,
karbon ayak izlerini görselleştiren ve döngüselliği benimseyen moda endüstrisi, sürdürülebilirlikte lider olarak ortaya çıkma
potansiyeline sahip. Teknoloji, doğa ve tüketici katılımının bu kesişimi, modanın sadece bedenleri süslemekle kalmayıp
gezegene olumlu katkıda bulunduğu bir geleceğin yolunu açıyor