TR
Search
BİLGİ BANKASI

Türkiye’nin 40 Milyar $ Hazır Giyim İhracat Hedefinde ABD Pazarındaki Büyüme Kilit Rol Oynayacak

https://www.just-style.com/interviews/ihkibs-mustafa-pasahan-us-growth-key-to-turkiye-garment-exports-hitting-us40bn-milestone/

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan’a göre Türkiye orta vadede 40 milyar $ ihracat büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor ve bunun anahtarı ABD pazarında büyüme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına keskin bir şekilde odaklanmaktan geçiyor.

Türk hazır giyim sektörü, Covid sırasında siparişlerin düşmesinden zayıflayan kur rejimine kadar çeşitli sıkıntılar yaşadı. Küresel ekonominin kasvetli döneminde Türk üreticiler sürekli yeni zorluklarla uğraşmak durumunda kaldı. Paşahan, üçüncüsü düzenlenen IFCO fuarında, sektör olarak diğer üretici pazarlara karşı üstünlüklerini kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Birlik Gücü ve Benzersizlik

Türk hazır giyim sektörü ülkenin üçüncü büyük gelir getiren sektörü durumunda ve bir milyondan fazla istihdamın yanında ülkeye yılda 19 milyar doların üzerinde net döviz kazandırıyor. 1993 yılından beri sektörde olan Paşahan hazır giyim sektörünün çok değiştiğini, çok daha rekabetçi ve hızlı hale geldiğini, uluslararası alıcıların talepleri çok farklılaşsa da fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskının halen devam ettiğini vurguladı.

2013 yılında 17,2 milyar $ seviyesindeki hazır giyim ihracatı bugün 21,2 milyar $’a yükselirken, elyaf tedariğinden iplik eğirmeye, kumaş üretiminden konfeksiyon terbiyesine kadar üretim aşamasının tamamı ülke içinde yapılabiliyor. Sektörün verimli üretim kapasitesinin küresel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten Paşahan, bağımsız tasarımcılar, üreticiler ve ihracatçılar olarak diğer ülkelerde olmayan bir dinamizme sahip olduklarını belirtiyor.

Tüm bunlar olurken Şubat başında gerçekleşen ve Türkiye’nin 10 ayrı ilini etkileyen depremin, sektörün her zamankinden daha yoğun bir birlik duygusuyla hareket etmesini sağladığını söyleyen Paşahan, bu illerde özellikle kumaş üretim fabrikalarının varlığına dikkat çekiyor. Yerelde üretilen kumaşların kalitesi konusunda farkındalık arttıkça yurtiçinden daha fazla kumaş alınmaya başlandığını belirten Paşahan, baskı ve doku açısından yaratılan farklılık sayesinde Türk hazır giyim üreticilerinin öne çıkacağını, bu farklılığın ülkenin daha iyi duruma gelmesini sağlayacağını ifade ediyor.

Türk Hazır Giyim Sektöründeki Zorluklar

Covid pandemisini takiben Rusya-Ukrayna savaşının çıkması Türk hazır giyim sektörünün uluslararası pazarlarda pay kaybetmesine yol açtı. AB pazarındaki payı %12’lik payı sabit kalsa da AB pazarına sıfır gümrükle giren diğer büyük hazır giyim üreticilerinin rekabetiyle mücadele etmek giderek güçleşiyor.

İlaveten, Türk hazır giyim üreticilerinin daha sürdürülebilir olma beklentisi de güçleşiyor. Hali hazırda sürdürülebilir üretim yapılabiliyor olsa da dünyada bu konudaki mevzuatların ve küresel beklentilerin sürekli değişiyor olması, birçok üretici için dönüşümü zorlu ve maliyetli olacak bir tedarik zinciri revizyonu gerektiriyor. Avrupa Birliği’nin AYM kapsamında iklim hedeflerine ulaşmanın yanında sosyal ve ekonomik yapısını dönüştürmeye büyük önem verdiğini belirten Paşahan, AB’nin üçüncü büyük üreticisi olarak Türk hazır giyim sektörünün tüm tedarik zincirini adapte etmesi gerektiğini, bununla birlikte sektörün yapısının ağırlıkla KOBİ’lerden oluşmasının ciddi zorluk yarattığını vurguluyor.

2023 ve Sonrası İçin Büyümeyi Desteklemek

Spesifik bir tarih belirtilmese de İHKİB tarafından orta vadede ihracat hedefinin 40 milyar $ olduğu açıklandı. Hali hazırda yaşanan zorluklar bu hedefin biraz iddialı olup olmadığını sorgulatıyor. Bununla birlikte Paşahan, sektörün bunu başarmak için iyi bir konumda olsa da ABD pazarındaki varlığını büyütmesinin ana unsurlardan biri olduğunu belirtiyor.

ABD resmi kayıtlarına göre Aralık 2022 itibariyle ABD’nin Türkiye’den hazır giyim ve tekstil ithalatı bir önceki yıla kıyasla %0,9 düşerek 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sadece hazır giyim ele alındığında ise %20 oranında bir büyüme sağlandığı görülüyor. ABD’nin dünyanın en büyük pazarı olduğunu belirten Paşahan, bu pazardaki payı arttırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu söylerken, bu zamana kadar coğrafi uzaklığın ve yüksek navlun fiyatlarının özellikle KOBİ ağırlıklı sektörün bu pazara tam olarak entegre olmasını güçleştirdiğini ifade ediyor.

İHKİB, Türkiye içinde düzenlenen fuarlarda uluslararası alıcıların ağırlamanın yanı sıra, Magic Las Vegas gibi ABD’deki fuarlara katılım göstererek pazardaki etkinliğini arttırmaya çalışmakta. Son beş yıllık süreçte ABD pazarındaki ülke paylarının %60’ın üzerinde arttığını belirten Paşahan, Nearshoring eğilimi sayesinde Avrupa pazarından da daha fazla alıcının Türkiye’ye akın edeceği konusunda emin. Uluslararası alıcılar arasında karbon vergisi konusundaki endişelerin yanında Türkiye’nin daha geniş çapta sürdürülebilir üretime odaklanması ve uluslararası alıcılarla yıllara veren güven ilişkisi sayesinde ihracat hedeflerine ulaşılabileceğini düşünüyor.