TR
Search
BİLGİ BANKASI

Giyim Uzmanları Küresel Isınmayı En Büyük Zorluk Olarak İşaret Ediyor

LYCRA Şirketi, giyim endüstrisi uzmanlarıyla dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunların ne olduğunu
belirlemek amacıyla mini bir anket düzenledi. Sürdürülebilirlik, kaynak kullanımı ve ürün geliştirme pozisyonunda
çalışan 65 katılımcı, şirketlerinin bu sorunlarla nasıl başa çıktığını da ortaya koydu. 

Şu an en çok dikkat çeken ilk üç konu, ankete katılan uzmanların %71'inin işaret ettiği küresel ısınma,
%41’inin işaret ettiği plastik kirliliği ve %31‘inin işaret ettiği yoksulluk oldu. Geri kalan konulardan bazıları ise fosil yakıtlara
aşırı bağımlılık, su krizleri, barış, tüketici atıkları ve çöp sahaları şeklinde sıralanabilir. Bu sorunlarla ilgili olarak katılımcılar,
şirketlerinin üretimden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için çalıştıklarını belirtti. Katılımcıların %51’i üretimde
kullanılan zararlı kimyasalların sayısını azalttıklarını, %34'ü şirketlerinin yakılan veya çöp sahalarına gönderilen
tekstil atığı veya giysi miktarını azalttığını buna ek olarak giysi üretiminde kullanılan su miktarını da azalttıklarını belirtti. 

Ankete ek olarak hem sektörün içinden hem de dışından uzmanlarla çevrimiçi paneller yürüten LYCRA düzenlediği bir
panelde giyimde yenilenebilir bitki bazlı liflerin kullanılmasının yararlarını tartıştı. İnovasyon danışmanı Dawn Houghton
konuyla ilgili olarak tüketicilerin bitki bazlı ürün fikrini sevdiklerini, bitki bazlı ürünleri sürdürülebilirlik ile ilişkilendirdiklerini söyledi.

LYCRA, 2014 yılında yenilenebilir bitki bazlı bir elastan tanıtan ilk çözüm ortağıdır. Buna ek olarak şirket,
%100 tekstil atıklarından yapılan COOLMAX® ve THERMOLITE® EcoMade teknolojileri ile geri dönüştürülemeyen
malzemelere olan bağımlılığı azaltmak için başka sürdürülebilir çözümler de sunmaktadır.

The LYCRA Company'nin sürdürülebilirlik ile ilgili en son gelişmelerini takip etmek ve bu seride ele alınan
diğer konuları keşfetmek için “Keep in the Loop with LYCRA” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.