TR
Search
BİLGİ BANKASI

Avrupa Çevre Bürosu’nun Yeni Raporu

Son dönemde Avrupa Birliği kurumları ve Avrupalı araştırma kuruluşları ile STK’lar tarafından sürekli hazırgiyim-moda
sektöründe sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ile ilgili yeni raporlar yayınlanırken,
son olarak European Environmental Bureau (Avrupa Çevre Bürosu) tarafından
“Wellbeing Wardrobe” adlı güncel rapor yayınlanmıştır. 
 
Söz konusu raporda son dönemde AB genelinde yürütülen yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik seferberliği kapsamında
moda ve hazırgiyim sektörünün de artık çevre, gezegenin öncelikleri ve insan refahını öncelik
olarak ele alması gerektiği belirtilmektedir. 
 
Rapor, Avrupa Çevre Bürosu ile Sydney Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Gelecek Enstitüsü’nün
işbirliği sonucunda hazırlanmış olup geçen hafta yayınlanmıştır.  
 
Raporda ekonomilerin son dönemde ne pahasına olursa olsun büyüme ve çevresel faktörler ile insan refahını
göz ardı etme sürecine girdiği belirtilirken, bu durumun moda ve hazır giyim sektörü için de geçerli olduğu kaydedilmektedir.

Raporda Avrupa Komisyonu’nun yeni Tekstil Stratejisi ve yeni bir sürdürülebilirlik stratejisi ile tekstil ve hazırgiyim sektörünü
düzenlemeye ve çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedeflediği belirtilirken, moda ve hazır giyim sektörünün dünyayı
en çok kirleten ve en çok doğal kaynak tüketen sektörler arasında yer aldığı gerçeği de bir kez daha vurgulanmış oldu.  
 
Raporda bu noktada geri dönüştürülmüş hammadde ve ara mal kullanımının sürdürülebilirlik açısından hayati önem
taşıdığı ve bu modellere geçiş yapılırken salt ekonomik kâr amacı güdülmemesi gerektiği belirtilmektedir. 
 
Aynı raporda 4 temel ilke ortaya konulmaktadır:
 
- Gezegenin sınırları dahilinde ne kadar üretileceği ve ne kadar tüketileceğine dair limitler getirilmesi. 
- Küresel sosyal adaleti sağlamak amacıyla küresel adaleti sağlamak. 
- Sektördeki geçiş ve dönüşümün katılımcı ve bütün tarafları kapsayıcı olduğundan emin olmak. 
- Tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim ve tüketim modellerini aşırı üretim ve aşırı tüketim temelinden çıkarmak.