TR
Search
BİLGİ BANKASI

ILO: “Özbekistan’da çocuk işçiliği ve angarya sona erdi”

Geçmişte öğrencilere, öğretmenlere, mühendislere ve devlet memurlarına zorla pamuk toplattırılmasıyla
gündeme gelen ve bu nedenle yaptırımlara uğrayan Özbekistan’da zorla çalıştırma ve angarya
uygulamalarının artık sona erdiği belirtilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre geçtiğimiz yıllarda ortalama 2 milyon öğrenci ile yarım
milyon kamu görevlisinin zorla pamuk toplattırma işinde çalıştırıldığı ancak günümüzde gelinen
noktada zorla çalıştırmanın yüzde 99 azaldığı bildirilmektedir.  

 ILO’nun 2015 yılından beri Dünya Bankası’yla birlikte beraber Özbekistan’ı pamuk toplama
konusunda izlediği ve pamuk toplayanlarla yapılan 11 bin mülakat sonucunda pamuk toplayanların
yüzde 99’unun “gönüllü” olarak bu işi yaptığı belirtilmektedir. 

ILO ve DB araştırmasına göre gelinen noktada ülkede çalışma çağındaki her 8 kişiden biri pamuk toplarken,
yine pamuk toplayanların yüzde 62’si kadınlardan oluşmakta ve pamuk toplayanların çoğu kırsal kesimden gelmektedir.

Aynı araştırmaya göre 2021 yılı itibariyle zorla pamuk toplatma ve angarya yoluyla
çalıştırma Özbekistan genelinde sona ermiş veya çok azalmış bulunmaktadır.    

Bilindiği gibi Çin’in Sincan Bölgesinde de bölgede yerleşik Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırma
iddiaları nedeniyle bu bölgede üretilen pamuğa ve bu pamuktan üretilen ürünlere ABD ve belli başlı
küresel markalar tarafından yaptırımlar uygulanmaktadır.