TR
Search
BİLGİ BANKASI

AB Komisyonu “Corporate Sustainability Due Diligence” Direktifini Açıkladı

23 Şubat 2022 tarihinde (dün) AB Komisyonu uzun süredir üzerinde çalıştığı
“Corporate Sustainability Due Diligence Directive” adlı çalışmasını bitirerek yasama teklifi olarak yayınlamıştır. 

Yasama teklifi AB dahilindeki belli ciro ve çalışan sayısından fazla şirketlerin temel insan hakları, çalışma hakları,
sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve “due diligence” kurallarına “zorunlu” (mandatory) uyumunu hedeflemektedir. 

Yasa teklifine göre, 500’den fazla çalışanı olan ve en az küresel bazda 150 milyon € net cirosu olan
şirketler ilk etapta bu yasama teklifinin bağlayacağı şirketler olacaktır. 

Bu ilk grup şirketler için yasanın uygulanmaya başlanmasından 2 yıl sonra Direktif bu sefer 250-500 çalışanı
olan ve yıllık net cirosu 40 milyon € - 150 milyon € aralığında olan şirketler için bağlayıcı olacaktır. 

Bu kurallar AB içinde faaliyet gösteren AB dışı sermayeli şirketler için de geçerli olacaktır. 
Sözkonusu Direktif önerisi, hazırgiyim, tekstil ve ayakkabı sektörleri için geçerlidir. 

Bu kurallar ve Direktif yasama önerisi, 250 ve altı çalışana sahip
KOBİ ölçeğindeki şirketler için bağlayıcı olmayacaktır.  

AB üyesi ülke hükümetleri, bu Direktif yasa haline dönüştükten sonra bu
Direktifi kendi ulusal hukuk sistemlerine entegre edip uygulayacaklar.