TR
Search
BİLGİ BANKASI

2022 Hazır Giyim Sektörü Tedarik Zincirleri Hakkında Tahminler

2022 yılında dünya hazırgiyim sektörü tedarik zincirlerinde neler beklenmektedir, trendler neler olacak sorusu çerçevesinde
yapılan öngörülerle ilgili olarak bir haber sitesinde yayınlanan makalenin özeti şöyledir: 

Tahmin #1: Tüketiciler daha fazla sürdürülebilirlik talep edecek
Tüketiciler çevre bilincine sahip ve sosyal sorumluluk sahibi markalara daha fazla harcama yapacaklardır.
Hammaddeden üretime kadar tedarik zincirlerinde sürdürülebilir, etik ve şeffaf uygulamaları benimseyen
markalardan ürün almaya çalışacaklardır. 

Fırsat: Markalar ve perakendeciler, tüketicileri iyilik yapma eylemine dahil etmek için mükemmel bir fırsata sahiptir.
2022 yılında başarılı işletmeler sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutacaklardır. Şirketler sürdürülebilir,
şeffaf tedarik zincirleri yatırımlarını artıracak ve bunun sonucunda, satın alma konusunda olumlu hisseden müşteriler,
güvenilir markalara yapacakları harcamayı artıracaklardır.

Tahmin #2: Markalar şeffaflığa öncelik verecek
Perakendeciler ve markalar bu çağrıya kulak verecek ve sürdürülebilir uygulamalara yönelik tüketici taleplerini karşılamak için
özenle çalışacaklardır. İleri görüşlü markalar sadece şeffaflık elde etmek için çok çalışmakla kalmayacak aynı zamanda
statükolarını korumak için bu girişimlere öncelik vereceklerdir. Daha şeffaf olmak için atılması gereken adımlar
tedarik zincirini her yönüyle etkileyecektir.

Fırsat: Şeffaflığa ulaşmak için üreticiler teknoloji yatırımlarını B2B e-ticaret, iş birliği, atölye görünürlüğü ve kontrolüne kaydıracaklardır.
B2B e-ticaret tarihsel olarak perakendeci ve marka arasındaki iş birliğinin bir parçası olsa da üretim ortaklarını ve tedarikçileri kapsayacak
şekilde genişleyecektir. Şirketler tedarik zincirlerini modernleştirerek, şeffaf süreçler ve gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayabilen üretim ortakları
seçeceklerdir. Bu süreç görünürlüğü ve müşterilerin şu gibi kritik sorularını yanıtlamak için gerekli olacaktır:
Nereden kaynak tedarik ediyorsunuz? Adil ve etik ticaret uygulamalarını nasıl teşvik ediyorsunuz? 

Tahmin #3: Tedarik zincirleri dijitalleşecek
Üreticiler bu baskılara yanıt olarak teknolojiyi tarihsel olarak hızlı bir şekilde uygulayacaklardır.
En küçük tedarikçiler bile bilgi silolarını ve veri akışının önündeki engelleri kaldırmaya çalışacaktır.
Dijitalleşme hem insanları hem de süreçleri daha verimli hale getirme ve şeffaflığı artırma gücüne sahiptir. 

Fırsat: Dijitalleşen üreticiler, müşteriler için altın değerindedirler. Bugün hiçbir markanın e-ticaret sitesi olmadan
faaliyet göstermeyeceği gibi, 2022 ve sonrasında da çok az üretici dijitalleşme olmadan üretim yapabilecektir.
Atölye üretim yönetim sistemleri (PMS) ve B2B e-ticaret gibi çözümler fabrika ile marka arasındaki farkı
kapatarak kazan-kazan senaryosuyla sonuçlanacaktır.