TR
Search
BİLGİ BANKASI

ABD’nin Sincan’da Üretilen Malların Ticaretine İlişkin Yasa Tasarısı Onaylandı

Geçtiğimiz günlerde Senato tarafından kabul görülen, Çin’in Uygur Özerk Bölgesinden ithal
edilen malların ithalatının yasaklanmasını öngören “Uyghur Forced Labor Prevention” isimli
yasa tasarısı ABD başkanı Biden tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 
 
Söz konusu yasa
 
Uygur Özerk bölgesinde tamamen ya da kısmen zorunlu çalıştırmaya herhangi bir mal,
ticari eşya vb. üreten ve söz konusu etnik grupları çalıştırmak için Çin Uygur Hükümeti ile iletişime
geçen kuruluşların belirlenmesi
 
Çin’den üretilen mallara ek vergi, stopaj uygulamaları
 
Pamuk, domates ve polisilikon içeren sektörlerin yüksek öncelikli sektörler olarak
belirlenerek, söz konusu sektörlerin her biri için bir uygulama planı oluşturulması
 
ABD’ye ithal edilecek Çin menşeli malların, tamamen ya da kısmen zorla çalıştırmayla
üretilmediğine ilişkin açık ve ikna edici kanıtlar belirtme zorunluluğu gibi yaptırımlar içermektedir.