TR
Search
BİLGİ BANKASI

Dijital Dünya Tüketici Alışkanlıklarını Etkiliyor mu?

Audience Insight ve GWI’nın hazırladığı “Digital Consumer Behaviour” isimli raporda dijitalleşme,
sürdürülebilirlik ve beraberinde gelen döngüselliğin müşterilerin tercihlerine ne derece
tesir edeceği ortaya konmaktadır. 

QR kodlar, RFID, NFC gibi yeni nesil haberleşme teknoloji çözümlerinin,
sürdürülebilirlik ve şeffaflığın ilerleyen dönemlerde müşteri tercihlerini şekillendireceği;
tüketicilerin %60’tan fazlasının aldıkları ürünün üretim yolcuğunu bilmek istedikleri ifade edilmektedir.

Aynı zamanda ürünlerin geri dönüşümü, tekrar kullanımı, kiralanması gibi süreçleri tanımlayan
döngüselliğin 2022’de önemli bir tema olacağı belirtilen raporda, katılımcıların %62’sinin markaların
geri dönüştürülebilir ürünler tasarlaması, %58’inin markaların ürünlerin tamir edilmesinde yardımcı
olmaları gerektiğini düşündüklerine dikkat çekilmektedir. 

 Son olarak %99 ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk sırada, %98 ile Danimarka’nın ikinci %97 ile İngiltere’nin
üçüncü olduğu International Communication Union tarafından yayınlayan internet kullanımının yayınlaşması
oranları (internet penetration rates), Türkiye özelinde de %80 olarak açıklanmaktadır.