TR
Search
BİLGİ BANKASI

Euratex’in Avrupa’yı Sürdürülebilir Tekstillerde Küresel Lider Yapma Eylem Planı

Avrupa tekstil ve hazırgiyim sektörünün, sürdürülebilirlik politikalarının kural belirleyeni olacağı belirtilmektedir.   

Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Hazırgiyim ve Tekstil Konfederasyonu (Euratex), yıl sonuna kadar hayata geçireceği daha
rekabetçi ve sürdürülebilir bir Avrupa tekstil ve hazırgiyim endüstrisi yaratma planını açıkladı. Açıklanan planın çerçevesi,
AB’nin sanayi ve ticaret stratejileri,sürdürülebilir kimyasal ve ürün girişimleri, işçi- işveren haklarını koruyan birtakım
düzenlemeler gibi politikalar göz önünde bulundurularak oluşturulacak.

Ocak ayında Avrupa Komisyonu tekstil ve hazırgiyim sektörünü; karbon nötr, döngüsel bir ekonomiyi hızlandırmak
için "öncelikli sektör" olarak tanımlamıştı. Küreselleşen sektörde, yerel ve ulusal düzeylerde para parça girişimlerin
atıklarla başa çıkılmasında yetersiz olduğu belirtildi. Bu yüzden Euratex, hali hazırda
160.000 şirketi (yüzde 99'u küçük veya orta ölçekli işletmeler) ve 1,5 milyon çalışanı olduğu belirtilen
Avrupa tekstil ve hazırgiyim sektörünü birleştirerek daha sürdürülebilir bir eylem amaçlıyor.

Avrupa'yı sürdürülebilir tekstilin küresel lideri olarak konumlandırmak, sektörün verimliliğini artırmak ve bölgenin
küresel pazar payını artırmak; organizasyonun 3 temel hedefi. Sadece Avrupa olmamakla birlikte küresel
standartlara da uyumlu döngüsel ve sürdürülebilir ürünlerin açıkça belirlenmesi, sürdürülebilir şirketleri
ödüllendirildiği gerçekçi bir iş modeli geliştirilmesi ve geri dönüşüm tesislerinin kapasitelerinin artırılması,
tüketicilerin sürdürülebilirlik bilincinin artırılması; öncelikli önerilenlerden.  Ayrıca, Avrupa Komisyonu’na daha
fazla sorumluluk alma çağırısında bulunuluyor.

Sürdürülebilirlik kavramının hem tüketiciler hem de marka ve üreticiler tarafından
tanınırlığını ve şeffaflığını artırmak planın ana unsurlarından. 

"Dijital Dönüşüm Fonu" ile dijitalleşmeyi teşvik ederek operasyonel süreçlere daha fazla entegre edilmesi,
yenilikçi oluşumları ve startup'ları desteklenmesi ve sürdürülebilir tekstilde araştırma geliştirme
çalışmalarına ilişkin özel programlar da taahhüt edilmektedir.

Küresel pazar payını artırmak için Euratex, uygunsuz ürünlerin gümrükten geçişini önlemek
için piyasa gözetimini artırmayı planlıyor. Bu yüzden standartların ve prosedürlerinin karşılıklı tanınması
konusunda ABD de dahil olmak üzere birçok ülkeyle birlikte anlaşmaya çalışacak COVID-19 salgını
sürecinde diğer birçok ülke gibi, Euratex de Pan Euro Akdeniz bölgesinde tedarik zincirini
artırarak üretimin ülke içine taşınmasını planlıyor.

Sürecin çelişkiler engellenerek başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, değerlendirilebilmesi
için “tekstil ittifakı” kurulması da eylem planının unsurlarından. 

Tekstil ve hazırgiyim sektörünün birçok karmaşık üretim süreçleri ve küresel değer zincirleri barındırdığını
belirten Euratex, sektörün Avrupa ekonomisi için stratejik ürünler barındırdığını ve diğer sektörlerle
bağlantılarının göz önünde bulundurulması gerektiğini de ifade ediyor.