TR
Search
BİLGİ BANKASI

Çin’den Küresel Hazırgiyim ve Tekstil Sektörüne Tehdit

Çin’de geçen haftalarda başlayan ve devam eden enerji sıkıntısı ve elektrik kesintileri nedeniyle diğer sektörlerin yanında tekstil
fabrikalarında da üretimin yavaşlaması veya durması nedeniyle tekstil tedariğinde sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir. 

Çin hükümeti ve yerel yönetimlerin ülke genelindeki enerji sıkıntısı nedeniyle özellikle bazı eyaletlerde elektrik kesintilerine
gitmesinin tekstil üretiminde ciddi aksamalara yol açtığı kaydedilmektedir. 

Bu nedenle küresel düzeyde de tekstil ve hammaddeleri ile aramal bazında Avrupa ülkeleri ile Çin dışındaki Asya ülkelerinin
Çin’den mal tedariğinde sorun yaşadıkları için hazırgiyim üretimlerinde sorunlar başladığı belirtilmektedir. 

Bu sorunların sonucu olarak Batılı ülkelerde kısa ve orta vadede hazırgiyim ürünleri tedariğinde sorunlar yaşanacağı ve tüketici
talebinin karşılanamayabileceği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hazırgiyim üreticisi ülke ve markaların şimdiden
alternatif hammadde ve aramal kaynağı aramaya başladığı kaydedilmektedir.  

Tekstil ve hazırgiyim şirketlerinin enerji ve elektrik kesintisi sıkıntılarına ek olarak Çin hükümetinin devlet destekli şirketlerden
mali sıkıntıda olan Evergrande hisseleri almalarını şart koştuğu belirtilmektedir.