TR
Search
BİLGİ BANKASI

Bazı Ülkelerde Hazırgiyim Sektörü Çalışanlarına Borçlu

Küresel çapta pandemi hazırgiyim sektörünü son derece olumsuz yönde etkilerken,
bu sıkıntıların çoğunu da sektör çalışanları çekmektedir. 

“The Clean Clothes Campaign” (CCC) kuruluşu raporuna göre pandemide sıkıntıları daha da artan
hazırgiyim sektörü çalışanlarına işverenlerin ve markaların milyarlarca dolar borçlu oldukları belirtilmektedir. 

Güncel “The Clean Clothes Campaign” raporuna göre pandemide eksik maaş alan,
ücretsiz izne çıkarılan veya işini kaybeden hazırgiyim sektörü çalışanları pandemi başından
bu yana işverenlerden ve markalardan 11,9 milyar dolar alacaklı durumdadır. 

Özellikle sıkıntıların zirve yaptığı pandeminin ilk 3 ayında sorunların pik yaptığı ve bu dönem
işçilerin alacaklarının 5 milyar dolar seviyesini aştığı haber verilmektedir. 

Rapora göre üretici ve ihracatçı Asya ülkeleri başta olmak üzere bir çok tedarikçi ülkede
hazırgiyim sektörü çalışanlarının sorunları azalsa da etkili olmaya devam etmektedir.