TR
Search
BİLGİ BANKASI

ABD’de Sincan Bölgesiyle İlgili Yeni Yasa Tasarısı

Bilindiği gibi Çin’in Sincan Bölgesindeki Uygur Türklerine olan baskılar, zorla çalıştırma ve angarya uygulamaları
nedeniyle bu bölgede üretilen pamuk ve pamuktan üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatı yasaklanmışken,
şimdi ABD Senatosunda yeni bir yasa tasarısıyla bu ithalat yasağının daha da genişletilmesi planlanmaktadır. 

Senato’ya sunulan yeni bir yasa tasarısıyla Çin’in Sincan Bölgesinde üretilen bütün ürünlerin,
Uygur Türkleri üzerindeki baskılar ve insan hakları ihlalleri ile zorla çalıştırma nedeniyle,
ABD’ye ithalatının tümüyle yasaklanması hedeflenmektedir.    

Uygur Zorla Çalıştırma 65 sayılı yasa tasarısı Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden oybirliği ile geçmiş
olup bu yasa ABD’de dünya genelinde insan hakları ve zorla çalıştırma karşıtı yükselen yeni trendin
bir işareti ve sembolü olarak görülmektedir. Nitekim söz konusu yasa tasarısını her iki parti de desteklemektedir.  

Bilindiği gibi birçok hazırgiyim, ayakkabı ve spor markası Sincan pamuğunu kullanmayacaklarını
ilan edince Çin hükümeti ve Çin tüketicisinden tepki görmüş ve Çin pazarında boykot tehdidiyle
karşı karşıya kalarak ürünleri alışveriş siteleri ve mağazalardan kaldırılmıştır.