TR
Search
BİLGİ BANKASI

Navlun Maliyetleri Yüksek Seyretmeye Devam Edecek

Son dönemde, özellikle pandeminin başlangıcından beri, dünya genelinde navlun maliyetlerinde çok ciddi artışlar
yaşanırken, son yapılan araştırmalar ve uzman görüşlerine göre küresel bazda navlun maliyetlerindeki yüksek
seyir bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. 

Navlun maliyetleri özellikle Uzakdoğu-Avrupa, Avrupa-Uzakdoğu ile ABD-Uzakdoğu, Uzakdoğu-ABD hatlarında
pandemi öncesine göre neredeyse ikiye üçe katlanırken, bu maliyetlerin uluslararası ticaretin
hacmini ve mahiyetini etkiler duruma geldiği belirtilmektedir. 

Navlun maliyetlerindeki artışın Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı seferlerde de geçerli olmasına karşın,
Uzakdoğu ve Çin hatlarındaki navlun maliyetlerindeki artışın çok daha fazla olması nedeniyle Türkiye’nin
başlıca pazarı olan Avrupa’ya ve ayrıca ABD’ye olan ihracatında bir miktar avantaj elde ettiği belirtilmektedir. 

Güncel UBS raporuna göre yüksek seyreden navlun maliyetleri artık yeni normalin bir parçası haline
gelmiş olup, çoğu bölgede ve küresel çapta uluslararası ticareti tıkar veya azaltır hale gelmiş durumdadır.

Bu durum özellikle Çin’den ve Uzakdoğu’dan hammadde ve ara mal bekleyen imalatçı sektörler ile Avrupa gibi
hazırgiyim ve tekstil sektörlerinde hem hammadde ve ara mal, hem de nihai ürün anlamında da Çin’e bağımlı
ülke ve bölgeleri daha da olumsuz yönde etkilemektedir.   

Söz konusu navlun maliyetleri artışlarının gerek hammadde, gerekse ara mal ve nihai mal fiyatlarını da yukarı
yönlü etkiler noktaya geldiği ve küresel enflasyonun da artmasına neden olacağı kaydedilmektedir.