TR
Search
BİLGİ BANKASI

Markalar Zorla Çalıştırmayı Engelleyemiyor

Bilindiği gibi başta Çin’in Sincan Bölgesi pamuğu konusu olmak üzere dünyanın birçok
yerinde ve ülkesinde zorla çalıştırma ve angarya iddiaları son dönemde yoğunlaşmakta
ve başta ABD olmak üzere birçok ülke buna karşı tedbirler almaktadır.
 
Bu konuda hazırlanan güncel bir rapora göre dünyanın önde gelen 37 hazırgiyim ve ayakkabı
markalarının tedarik zincirlerinde meydana gelen zorla çalıştırma ve angarya olayları
ile yeterince mücadele etmediği / edemediği belirtilmektedir. 

Aralarında Kering, LVMH, Amazon ve Walmart’ın da olduğu Avrupalı ve ABD’li
markalar ve dev firmaların bu konudaki skorlarının yüzde 50’yi bile geçemediği ve ellerinden
gelen her şeyi yapmadıkları belirtilmektedir.