TR
Search
BİLGİ BANKASI

Dijital Hizmetler Vergileri Ertelendi

ABD’de bir süre önce aralarında Türkiye’nin de olduğu 6 ülke aleyhinde Section 301 kapsamında başlatılan
Dijital Hizmetler Vergisi soruşturmasının sonuçlandığı ve Türkiye ile beraber Avusturya, Hindistan, İtalya,
İspanya ve İngiltere aleyhine tarifeler uygulanmasına karar verildiği ancak yine ABD Ticaret Temsilciliği tarafından
alınan karar ile bu 6 ülkeye karşı Dijital Hizmetler Vergisine misilleme olarak alınan tarife
uygulanması kararının 180 güne kadar ertelendiği belirtilmektedir. 

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanununun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında
2020 yılı Haziran ayında başlatılan ve ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları karşısında oluşan zararı
telafi etme gereçkesiyle bazı ürünlerde yapılan ithalata %25 oranında ilave gümrük vergisi
konulması önerilen soruşturma ile ilgili olarak;

Soruşturma kapsamında ilave gümrük vergisi uygulanmaması için, Mayıs ayında gerçekleştirilen kamu dinleme sürecinde,
İHKİB olarak ilave gümrük vergisi uygulanmaması yönünde görüş iletmiş; ayrıca AAFAGlobal tarafından, USTR’a iletilmek
üzere,ülkemizin yanı sıra soruşturma yürütülen diğer ülkeler olan Avusturya, Birleşik Krallık, Hindistan, İspanya ve İtalya’da
yerleşik soruşturmaya konu tüketici ürünlerinin sektörlerini temsil eden kuruluşların imzasına açık
olan bildirimi İHKİB olarak imzalamıştık. 

Sözkonusu soruşturma 2 Haziran (dün) itibariyle tamamlanmış olup, ülkemizden soruşturma
kapsamı belirli ürünlerin ithalatında %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

Ancak kararın uygulanması, konuya ilişkin çok taraflı müzakerelerin
tamamlanmasına kadar, 180 gün süreyle (29 Kasım 2021 tarihine kadar) ertelenmiştir. 

Soruşturma sonuç kararına göre, ilave gümrük vergisi getirilmesi planlanan ürünler arasında hazırgiyim
ürünleri yer almamakla birlikte, “suni-sentetik baskılı ve baskısız çarşaflara” önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
Öte yandan, soruşturma kapsamında önlem alınması önerilen “pamuklu perde”, sonuç
kararında önlem uygulamasından muaf tutulmuştur. 

Önlem uygulanması öngörülen ürünlerde ABD’nin GTİP’leri 6302.22.20 ve 6302.32.20 olmasına karşın,
Türkiye’den ithalatta vergi uygulanmasına karar verilerin tüm ürünler (32 ürün) için
Fasıl 99’da geçici olarak 9903.90.06 GTİP’i oluşturulmuş olup, önlem uygulaması başlatıldığında
oluşturulan bu GTİP üzerinden ilave gümrük vergisi uygulaması yürütülecektir.

Söz konusu USTR Kararına https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Turkey_DST_Action.pdf-
adresinden erişim sağlanmaktadır.