TR
Search
BİLGİ BANKASI

Sincan Pamuğu Konusunda Markalara Eleştiri

Çin’in zorla pamuk toplattırdığı için ABD yaptırımına maruz kaldığı Sincan pamuğu konusunda
uluslararası bazı markaların elinden geleni tam yapmadığı konusunda eleştiriler yapılmaktadır. 

Bu konuda önde gelen markalar arasında Amazon, Nike, Uniqlo, Walmart ve Zara eleştirilere maruz kalmaktadır. 

“Uygur Bölgesindeki Zorla Çalıştırmayı Sona Erdirme Koalisyonu” tarafından yapılan açıklamada
dünya pamuk üretiminin beşte birinin Çin’de yapıldığı ve Çin’in pamuk üretiminin önemli bir
bölümünün Sincan’da üretildiği belirtilmektedir. 

Koalisyon tarafından yayınlanan açık mektupta ASOS, Marks and Spencer ve Eileen Fisher markalarının
bu konuda daha dirayetli davrandıkları ve yasak çağrılarına uydukları belirtilmektedir. 

Bu arada ABD, Çin’de zorla pamuk toplatma işine karıştıkları ve bu pamuğun pazarlanmasında
rol aldıkları gerekçesiyle 11 Çinli şirkete yaptırım kararı almış bulunmaktadır. 

Yine güncel bir uluslararası rapora göre ise Sincan bölgesi ve çevresinde yaklaşık 1,6 milyon Uygur Türkünün
tekstil ve hazırgiyim başta olmak üzere farklı sektörlerde zorla çalıştırılma riskiyle karşı karşıya oldukları ifade edilmektedir.