TR
Search
BİLGİ BANKASI

Küresel Lojistik Sistemi Sıkıntıda

Küresel tedarik zincirinde tüm dengeleri altüst eden boş konteyner krizi,
ülkeler arasındaki ticaret savaşlarını daha da kızıştırmış bulunmaktadır.  

Boş konteynerlerin stratejik güç olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekilmektedir.  

Lojistik sektörü temsilcileri, Çin’in boş konteynerleri topladığını,
ABD’nin de ülkesinden mal almaya mecbur bıraktığını dile getirirken,
ihracat yapmanın giderek zorlaştığına vurgu yapmaktadır. 

Uzmanlar, Haziran ayına uzaması beklenen sorunun,
alternatif çözümlere verilecek teşviklerle acilen çözülmesini beklemektedir. 

Uzmanlar sadece navlunları değil, ekipman üretim fiyatlarını da neredeyse iki kat artıran
boş konteyner tedarik sorununun birçok ülkedeki lojistik süreçlerin aksamasına neden
olduğunu hatırlatarak, diğer taraftan ortaya çıkan bu duruma karşın kısa sürede
pandemiyi kontrol altına alarak yeniden üretime hızlı bir şekilde başlayan Çin’in boş konteyner
talebini hala ısrarlı bir şekilde sürdürmesinin bu süreci daha da olumsuz hale getirdiği belirtilmektedir. 

Uzmanlar Çin’in ihracatını sürdürmek için boş konteynere ihtiyacı olduğunu ve bunun için de
armatörlere baskı yaptığını belirtmektedir. Armatörlerin de daha karlı olduğu için
sanki Çin'den başka ülke yokmuş gibi karlılık odaklı düşünerek boş
konteyneri Çin'de pozisyonlandırdıkları kaydedilmektedir.