TR
Search
BİLGİ BANKASI

Trump Dönemi Ek Vergilerin ABD Ekonomisine Zarar Verdiği İddia Ediliyor

ABD’de güncel bir rapora göre Trump döneminde Çin ithal mallarına konulan ek
vergilerin Çin ekonomisinden çok ABD ekonomisine zarar verdiği iddia edilmektedir. 

ABD – Çin İş Konseyi (USCBC) tarafından yayınlanan rapora göre ABD ve Çin arasındaki karşılıklı
ticaret ve yatırımlar iki ekonomiye de fayda getirirken, Trump döneminde Çin ithal malları
aleyhine getirilen ek vergiler, Çin ekonomisinden çok ABD tüketicisine zarar vermiş bulunmaktadır. 

ABD – Çin İş Konseyi’nin (USCBC) 200 ABD firmasının üye olduğu, kar amacı olmayan ve siyasi olarak
tarafsız bir iş konseyi olduğu haber verilmektedir. Konseyin yayınladığı rapora göre
ABD’nin 2019 yılında Çin’e yaptığı ihracat toplamı ABD genelinde 1,2 milyon ek istihdam yaratmış bulunmaktadır. 

Aynı rapora göre ABD genelinde 197 bin kişi, Çin kökenli çok uluslu şirketler tarafından istihdam edilmektedir. 

Raporda ABD şirketlerinin 2019 yılında Çin genelinde 105 milyar dolar yatırım
yaptığı ve bu yatırımların hem ABD, hem de Çin ekonomisine faydalar getirdiği bildirilmektedir.