TR
Search
BİLGİ BANKASI

ABD’li Firmalar Biden’e Çağrıda Bulundu

ABD’de aralarında Nike, Levis ve North Face’in de yer aldığı 1000’den fazla firma ortak bir deklarasyon yayınlayarak
Ocak ayında görevi devralacak olan yeni seçilmiş Başkan Biden ve yardımcısı Harris’in iklim konularına hassasiyet
göstermesini ve ABD’nin Paris İklim Anlaşmasına imzacı olarak geri dönmesini talep ettiler. 

2017 yılında halen deklarasyona destek veren 1000’den fazla işletmenin temelini
oluşturan firmalar o zaman da bir araya gelerek Paris Anlaşması’ndan çekileceğini
açıklayan Başkan Trump’a karşı tavır alarak beraber hareket etmeye başlamıştı. 

Bu grup şimdi de yeni Başkan Biden ve yardımcısı Harris’in Trump’ın gittiği yoldan
geri dönmelerini, iklim ve küresel ısınma konularına yeni yönetimin hassasiyet
göstermesini ve ABD’nin Trump döneminde çekildiği Paris İklim Anlaşması’na geri dönmesini istemektedir.