TR
Search
BİLGİ BANKASI

ABD Hazırgiyim ve Tekstil Sektörleri Savunma Yasasının Temsilciler Meclisi’nden Geçmesinden Memnun

ABD’li hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin Savunma Yasa Tasarısının Temsilciler Meclisi’nden
geçmesinden memnun oldukları belirtilmektedir. 

NDAA olarak kısaltılan Ulusal Savunma Yasa Tasarısının Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin
ABD’li sektörleri sevindirmesinin nedeni bu yasa ile ulusal savunma harcamalarında yerli
katkının zorunlu hale geliyor oluşudur. Daha önceden Berry Yasa Tasarısı ile yaratılan
bu durum, şimdi de NDAA ile güçlendirilmektedir. 

NDAA kapsamında ABD ordusu için daha fazla yerli üretim yapacak olan
ABD’li hazırgiyim ve tekstil endüstrisinin geçmişteki Berry Yasası ve halen tasarı
aşamasında olan NDAA’dan son derece memnun oldukları belirtilmektedir. 

NDAA yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’ya gideceği ve Senato’da da
onaylanmasının beklendiği belirtilmektedir. NDAA Yasa tasarısı Senato’da da
onaylanırsa son onay için Başkan’ın önüne geleceği belirtilmektedir.