TR
Search
BİLGİ BANKASI

AB Komisyonu Ekonomi Tahmin Bülteni Yayımlandı

AB Komisyonu tarafında düzenli olarak hazırlanan
“European Economic Forecast” bülteninin 2020 – Sonbahar Raporu yayımlanmıştır. 

Rapora göre koronavirüs salgını bu yıl Avrupa ekonomisini sert biçimde vurmuştur.
AB hükümetleri dünyada 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olan salgını
durdurmak adına sert önlemlere başvurmak zorunda kaldı. 

Yılın ilk yarısında AB ve Euro Bölgesi ekonomileri çift haneli oranlarda küçüldüler.
İşsizlik oranlarındaki yükseliş üye ülke hükümetlerinin çabalarıyla kısmen yavaşlatıldı.
AB üyesi ülkelerde ekonomik daralma eşit derecede olmadı.
Bazı ülke ekonomileri daha kötü derecede etkilendi. 

Çoğu ülkede ekonomik aktivite yılın ikinci çeyrek döneminde dibi görürken,
Mayıs-Haziran döneminde önlemlerin gevşetilmesi ekonomide
kısmi toparlanmayı da beraberinde getirdi.
Ancak yazın bitmesiyle Avrupa’da vaka sayısı tekrar artışa geçti ve hükümetler de
sıkılaştırma ve kapanma tedbirlerini tekrar hayata geçirmek zorunda kaldı.

Bunun sonucunda 2020 yılı geneli için ekonomik tahminler de bir miktar kötümserleşti.
Salgının yayılma hızı ve hükümetlerin aldığı tedbirlerin etkileri,
mevcut ekonomik öngörüleri şekillendirmektedir. 

Mevcut öngörüler ışığında koronavirüs salgınının yayılış hızının
Avrupa ekonomisinin kısa vadeli geleceğini yakından etkileyeceği görülmektedir.
Diğer bir önemli çıkarım da pandeminin yayılış hızı ve etkisinin Avrupa genelinde
ülkeden ülkeye değiştiği gerçeğidir. Bunun sonucu olarak pandeminin üye ülkelere olan
etkisi de ülkeden ülkeye değişik olacaktır.

Diğer bir çıkarım da ülkelerin pandemiye ve ekonomik daralmaya karşı aldığı
tedbirler ve uyguladığı politikalar önemlidir. Bu tedbir ve politikaların doğruluğu
nispetinde ekonomik daralmanın etkisi azalacaktır.  

Bu kapsamda AB’nin uzun müzakereler sonucunda üzerinde uzlaşmaya
vardığı 750 milyar dolarlık yardım paketini de hatırlamak gereklidir.
Doğru politikaların devamı ekonomik hasarın ölçüsünü azaltacaktır.
Diğer yandan, pandeminin hızı arttıkça ekonomik belirsizlik de artmaktadır. 

Raporda yer alan güncel tahminlere göre AB ekonomisinin 2020 yılında
yüzde 7,4 daralması beklenirken, Euro Bölgesinin ise aynı
dönemde yüzde 7,8 daralması öngörülmektedir.
Aynı dönemde dünya ekonomisinin ise yüzde 4,3 oranında daralması beklenmektedir. 

Hazırgiyim ihracatının başlıca pazarı Almanya’nın 2020 yılında yüzde 5,6 daralması
beklenirken, diğer önemli pazarlar olan İspanya’nın yüzde 12,4, İngiltere’nin
yüzde 10,3, Fransa’nın yüzde 9,4, Hollanda’nın yüzde 5,3, İtalya’nın ise yüzde 9,9 daralması
beklenmektedir. 

Avrupa dışındaki önemli pazarımız ABD ekonomisinin 2020 yılını
yüzde 4,6 daralmayla kapatması beklenirken, Çin ekonomisinin ise bu yılı
yüzde 2,1 büyüme ile kapatması beklenmektedir. 

2021 yılı için ise dünya ekonomisinin yüzde 4,6 büyümesi öngörülmektedir.
2021 için AB ekonomisinin yüzde 4,1, Euro Bölgesi ekonomisinin
ise yüzde 4,2 oranında büyümesi beklenmektedir. 

Hazırgiyim ihracatının başlıca pazarı Almanya’nın 2021 yılında yüzde 3,5 büyümesi
beklenirken, diğer önemli pazarlar olan İspanya’nın yüzde 5,4, İngiltere’nin
yüzde 3,3, Fransa’nın yüzde 5,8, Hollanda’nın yüzde 2,2, İtalya’nın ise
yüzde 4,1 büyümesi beklenmektedir. 

Avrupa dışındaki önemli pazarımız ABD ekonomisinin 2021 yılını yüzde 3,7  büyümeyle
kapatması beklenirken, Çin ekonomisinin ise gelecek yılı yüzde 7,3 büyüme ile kapatması
beklenmektedir. 

İşsizlik oranlarıyla ilgili olarak AB’nin ortalama işsizlik oranının bu yıl yüzde 7,7 oranında
olması beklenirken, Euro Bölgesinde ise yüzde 8,3 oranında öngörülmektedir. 

İşsizlik oranının Almanya’da yüzde 4, İspanya’da yüzde 16,7, İngiltere’de yüzde 5,
Fransa’da yüzde 8,5, Hollanda’da yüzde 4,4, İtalya’da yüzde 9,9,
ABD’de yüzde 7,7 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Enflasyon oranının ise yıllık bazda AB’de yüzde 0,7, Euro Bölgesinde yüzde 0,3,
Almanya’da yüzde 0,4, İspanya’da yüzde – 0,2,
İngiltere’de yüzde 0,9, ABD’de yüzde 1,1 oranında gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Raporda Brexit kapsamında devam eden belirsizlik sonucunda, ticari ve ekonomik
olarak iki tarafın da olumsuz yönde etkileneceği ancak İngiltere’nin daha fazla
kayba uğrayan taraf olacağı belirtilmektedir.

Yılın ikinci çeyrek döneminde dibi gördükten sonra üçüncü çeyrek dönemde
toparlanan AB ekonomisinin, yılın son çeyrek döneminde yerinde sayacağı öngörülmektedir. 
 
AB genelinde bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemlerinde sertleşen
pandemiye karşı alınan tedbir ve kapanmaların, 2021 ve 2022 yıllarında
gevşemesi ve bunun da ekonomileri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 

Bu kapsamda, 2020 yılını daralma ile kapatan AB ekonomilerinin 2021 ve 2022 yılında
büyümeye geçecekleri belirtilmektedir. 

Raporda yer alan Türkiye ekonomisi bölümünde ekonomimizinpandemiden 2. Çeyrekte
sert etkilendiğini ancak yaz mevsimiyle birlikte ekonomide toparlanma yaşandığı belirtilmektedir.

İkinci çeyrek dönemde ekonomi yüzde 9,9 daralırken, kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamalarının
tüketimi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu dönemde ihracatta düşüş yaşanırken,
Türk lirasının değerinde de ciddi düşüş meydana gelmiştir. 

Raporda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 2,5 oranında daralması beklenirken,
2021 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesi, 2022 yılında ise yüzde 4,5 oranında büyümesi
beklenmektedir. 

Aynı raporda işsizliğin bu yıl sonunda yüzde 13,7, gelecek 2 yıl boyunca ise
yüzde 14,1 oranında beklendiği belirtilmektedir. 

2020 yılında mal ve hizmet ihracatının yüzde 18,3 oranında azalacağı,
2021 ve 2022 yıllarında ise sırasıyla yüzde 18,4 ve yüzde 10,6 oranlarında
artması öngörülmektedir.