TR
Search
BİLGİ BANKASI

EURATEX BREXIT SEKTÖREL ETKİ ÇALIŞMASI

Euratex tarafından Belçika’nın Leuven Üniversitesi ile birlikte yapılan çalışmanın sonucunda hazırlanan rapor ile olası Brexit senaryolarının İngiltere ve AB’nin tekstil ve konfeksiyon sektörü üzerindeki muhtemel etkileri hesaplanmıştır. Yumuşak geçiş ile anlaşmasız sert geçiş senaryolarında sektör nasıl etkilenir konusunda yapılan hesaplamalar raporda yer almaktadır. 
 

Bu modelin amacı ticaret şokunun hem İngiltere, hem de AB nezdinde istihdam ve üretimde meydana gelebilecek kayıpları iki senaryo altında incelemektedir. 

Yapılan hesaplara göre anlaşmasız yani sert geçiş senaryosunda AB-27’nin tekstil ve konfeksiyon sektörü 100 bin istihdam kaybına (yüzde 4,6) uğrarken, İngiliz tekstil ve konfeksiyon sektörü ise 27 bin istihdam kaybına (yüzde 23,8) uğrayacaktır. 

Anlaşmalı yumuşak geçiş senaryosunda ise hasar daha az olacak ama yine de istihdam kayıpları olacak ve Avrupa Değer Zincirinde bozulmalar meydana gelecek. Bu raporda kullanılan metot birbiriyle ilişkili sektörlerin de nasıl birbirinden etkileneceğini de dikkate almaktadır. Örneğin anlaşmasız sert geçiş senaryosunda Belçika tekstil sektörü için geçerli olacak tarifelerin ilişkili sektör olduğu için Alman otomotiv sektörünü de etkileyeceği hesaplanmaktadır. 

Birbiriyle ilişkili sektörlerin sadece direk İngiltere ile ticareti olan değil dolaylı ticaret anlamında da etkileneceği hesaplanmaktadır. 

 

Yumuşak ve sert geçiş senaryolarında her farklı senaryoda farklı tarife ve tarife dışı engeller yer alacaktır.

Yumuşak geçiş olan anlaşmalı senaryoda mevcut tarifelerde değişiklik olmazken, tarife dışı engellerde yüzde 2,77 artış beklenmektedir.

Sert geçiş olan anlaşmasız senaryoda ise mevcut tarifelerden MFN yani En Çok Kayrılan Ülke tarifelerine geçiş olurken, tarife dışı engellerde ise yüzde 8,31 artış hesaplanmaktadır.

Euratex ve üniversitenin uyguladığı KUL modelinin toplam brüt ihracat değerlerinden çok katma değer ihracatını dikkate aldığı belirtilmektedir.

Bu model hem mal, hem hizmet ticaretini dikkate almakta ve hesaplamaları ona göre yapmaktadır.

Bu model kaybedilecek kumaş networku kaybını dikkate almaktadır. İnsanların dolaşımını, yatırım ve sermaye hareketliliğini ve döviz kurundaki değişimleri dikkate almamaktadır.

Bu modelde tarifelerdeki değişikliklerin iç fiyatlara da yansıyacağı hesaplanmaktadır.

Anlaşmasız senaryoda İngiltere, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki katma değerli üretimin yüzde 41,8’ini kaybedeceği hesaplanırken, AB-27’nin kaybının ise yüzde 9,7 olacağı hesaplanmaktadır.

Anlaşmasız senaryoda AB tekstil – konfeksiyon sektöründe en büyük istihdam kayıpları 27 bin ile İtalya, 12 bin ile Romanya ve 11 bin ile Portekiz’de beklenmektedir.

Oran olarak ise en çok İrlanda, Belçika, Hollanda, İsveç ve Fransa’nın etkileneceği hesaplanmaktadır. Anlaşmasız senaryoda İrlanda yüzde 23 istihdam kaybına uğrarken, Belçika yüzde 14 istihdam kaybına uğramaktadır.

Yumuşak geçiş senaryosunda ise İngiliz tekstil – konfeksiyon sektörü 4,759 (yüzde 4,2) istihdam kaybına uğrarken, AB-27 ise 17,786 (yüzde 0,8) istihdam kaybına uğramaktadır.

Sert geçiş senaryosunda ise İngiliz tekstil – konfeksiyon sektörü 27,141 (yüzde 23,8) istihdam kaybına uğrarken, AB-27 ise 100 bin (yüzde 4,6) istihdam kaybına uğramaktadır.