TR
Search
BİLGİ BANKASI

AB Kimyasallar Politikası Değişiyor

AB Komisyonu tarafından yayımlanan yeni bir politika belgesi ile AB’ye ihracat yapan tekstil ve hazırgiyimcilerin
işlerinin zorlaşabileceği zira kimyasallar ile ilgili yeni kuralların getirildiği belirtilmektedir.

Yine İngiliz tekstil ve hazırgiyim ihracatçıları için Avrupa Birliği’ne ihracatın Brexit sonrası zorlaşabileceği belirtilmektedir.

Zehirden Arındırılmış Çevre için Kimyasal Stratejisi’ adlı belge AB Komisyonu tarafından yayınlanmış olup, özellikle
REACH konusunda önemli değişikliklerin olduğu kaydedilmektedir. Ayrıca bu belge ile aslen güvenli kabul edilen bazı
maddelerin de diğer hammaddelerin geri dönüşümünü engellemeleri nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacağı belirtilmektedir.

Yine İngiliz tekstil ve hazırgiyim üreticilerinin ihracatlarının önemli bölümünü AB pazarına yaptıkları ve Brexit nedeniyle
AB karar mekanizmalarından uzak kalacakları ancak ana ihracat pazarları AB olduğu için AB kimyasallar politikasındaki
değişikliklerden direk etkilenecekleri belirtilmektedir.

AB’nin yeni Kimyasallar Stratejisinin ana amacının nihai tüketim ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden kanserojen,
gen mutasyonlarına neden olan, üreme ve endokrin sistemini tehdit eden maddeler bulunmamasını garantiye almak olduğu belirtilmektedir. 

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada insan hormonlarını olumsuz yönde etkileyen kimyasallar
konusunda yeni bir yasama hazırlığı olduğu da belirtilmektedir.

İngiliz Moda ve Tekstil Birliği (UKFT) CEO’suna göre AB Kimyasallar politikasındaki ciddi değişim ve İngiltere’nin
karar mekanizmalarının dışında kalması önümüzdeki dönem İngiltere’nin AB’ye tekstil ve hazırgiyim ihracatında ciddi sorunlara yol açabilir.