TR
Search
BİLGİ BANKASI

Bangladeşli İşçiler Zorluklarla Boğuşmaya Devam Ediyor

Son dönemde ücret ödemeleri ve vaka sayısında azalma olmasına karşın Bangladeş hazırgiyim
sektörü işçilerinin hala zorluklarla boğuştuğu belirtilmektedir. 

30 Haziran ile 13 Temmuz arasında 1,057 işçi üzerinde yapılan güncel bir araştırmaya göre araştırmaya katılan
işçilerin yüzde 82’sinin Nisan ayı maaşı Şubat ayına göre daha düşük kaldı ama Mayıs ayında eski haline döndü. 

Araştırmaya katılanların yüzde 87’si son aldıkları maaşı zamanında aldıklarını belirtirken, yüzde 73’ü ise maaşlarını
mobil bankacılık yoluyla aldıklarını belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 77’si pandemi döneminde ev halkını beslemekte zorlandığını belirtirken,
yüzde 69 ise Mayıs ayında Şubat ayına göre daha az et, balık ve yumurta yiyebildiklerini belirtmektedir.