TR
Search
BİLGİ BANKASI

Dünya Ticareti Daralıyor

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre dünya mal ticaretinin pandemi ve pandemiye karşı alınan tedbirler nedeniyle yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 14,3 oranında daraldığı belirtilmektedir. 

DTÖ tarafından açıklanan bu daralmanın 2008’ün 3. Çeyrek dönemi ile 2009’un ilk çeyrek dönemi arasındaki dönemde dünya mal ticaretinde gerçekleşen yüzde 10,2 oranındaki daralmadan daha derin olduğu görülmektedir. 

Mal ticaretindeki en sert daralmanın yüzde 21 ile Avrupa ve yüzde 20 ile Kuzey Amerika’da gerçekleştiği belirtilirken, bu oranın Asya bölgesinde yüzde 7’ye düştüğü görülmektedir.