TR
Search
BİLGİ BANKASI

Döngüsel Moda Sistemine Geçiş Raporu

Güncel bir uluslararası rapora göre döngüsel moda sistemine geçişte üreticiler hayati bir role ve paya sahiptir. Aynı rapora göre perakendecilerin üreticilerdeki inovatif potansiyel kapasiteyi provoke ederek hayata geçirmelerine yardımcı olmaları gerekmektedir.

Raporu geliştiren uluslararası kurumlar markalara, perakendecilere ve diğer paydaşlara çağrıda bulunarak dünya çapında döngüsel hazırgiyim ve moda sistemine geçiş için gerekli adımların hızlandırılmasını istemekte ve bu yönde tavsiyede bulunmaktadır.

Aynı rapora göre küresel moda sisteminin değişimi ve dönüşümünde markalar ile perakendecilerin, üreticilerin ve araştırmacıların yapması gereken şeyler ve atması gereken adımlar mevcuttur. Bu adımlar küresel moda ve hazırgiyim sisteminin döngüsel hale dönüşmesine yardımcı olacak ve süreci hızlandıracaktır.

Aynı raporda hazırgiyim ve moda sektörü üreticilerinin sektördeki önemli pozisyonlarının, satın alma ve tedarik kararlarının ve perakende için ürün geliştirmelerinin sektörü ve tedarik zincirini şekillendirmede çok önemli bir güç ve potansiyel olduğunu belirtmektedir.

Rapora göre üreticilerin bu kadar potansiyel ve güce sahipken, hazırgiyim ve moda sektörünün küresel çapta dönüşümünde rol almamaları düşünülemez. Aynı rapora göre üreticiler bu değişim süreci ve karar alma sürecinden dışlanırsa, hazırgiyim ve moda sektörünün döngüsel hale dönüşümleri de o kadar zorlaşır ve gecikir. 

Raporun devamında bugüne kadar sürdürülebilirlik ve değişim konusunda hazırgiyim ve moda sektörü önemli adımlar atsa da, mevcut sistemle kesin başarı sağlanması çok zordur ve bütün paydaşların (markalar, perakendeciler, üreticiler, araştırmacılar) birbiriyle iletişime geçerek daha fazla işbirliğine gitmeleri gerekmektedir.

Hazırgiyim ve moda sektörü uzmanlarına göre sektör halen önemli sosyal ve çevresel değişimler geçiriyor ve bu alanlarda sorunlarla karşı karşıya. Bu kapsamda sektör olarak daha az üreteceğimiz, daha az tüketeceğimiz ve daha az kaynak kullanıp daha az atık çıkaracağımız bir sisteme geçmek zorundayız. Bu geçiş ve dönüşümde üreticilerimizin katılımı ve motivasyonuna ihtiyacımız var, yoksa başarısız oluruz.

Aynı rapora göre döngüsel hazırgiyim ve moda sektörüne geçiş için aşağıdaki hızlandırıcı adımların atılması gerekmektedir:

 

Markalar ve perakendecilerin:

          - Tedarik zincirindeki diğer paydaşlarla ortak temas noktaları bulunarak karşılıklı iletişim ve işbirliğini geliştirmeleri,

          - Sorunların belirlenmesi ve çözülmesinde tedarik zincirinin diğer paydaşlarıyla işbirliğine gitmesi,

          - Tedarik zinciri ortaklıklarında öğrenme ve inovasyonu merkeze almaları gereklidir.

Üreticilerin:

          - “Pazar yapısını olduğu gibi kabul etmek” kafa yapısından “Pazar yapıcı” kafa yapısına geçiş yapmaları,

          - Yeni inovasyonları öğrenmek, desteklemek ve paylaşmak adına paydaşlarla işbirliği yapmaları,

          - Döngüsellikle ilgi kurulması için üreticilerin kendi organizasyonlarında gerekli kapasiteyi geliştirmesi gereklidir.

Araştırmacıların:

          - Küresel olarak bağlantıda kalırken yerel networkları da geliştirmeleri,

          - Fon sahipleri ve politika yapıcıların kararlarını etkilemek için ve onları bilgilendirmek amacıyla gerekli pozisyonu oluşturmaları,

          - Tedarik zinciri aktörlerinden beklenen kaynak ve beklentileri organize etmeleri,

          - Diğer paydaşlar olan yatırımcılar, finansçılar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların uygun koşulları oluşturmak için harekete geçmeleri gereklidir.

Sonuç olarak, sözkonusu rapora göre tedarik zincirinin bütün paydaşları olan markalar, perakendeciler, araştırmacılar ve üreticilerin bir araya gelerek döngüsel hazırgiyim ve moda sektörüne daha hızlı bir geçiş için işbirliği yapmaları ve gerekli adımları atmalarının şart olduğu belirtilmektedir.