TR
Search
BİLGİ BANKASI

Küresel Tedarikteki Kaymalar Çin’in Payını Azaltıyor

Küresel ve bölgesel ticarette son dönemde meydana gelen değişiklikler ve kaymalar Çin’in küresel ticaretteki payını
azaltmış bulunmaktadır. Buna karşılık Güneydoğu Asya’nın diğer ülkeleri, Avrupa ve Latin Amerika’nın dünya
ticaretindeki payı artmış bulunmaktadır. 

Uluslararası araştırma kuruluşlarının yaptığı güncel araştırmaya göre tüketim ürünleri ve perakende alanında
Çin’in küresel ticaretteki payı 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 4 oranında azalarak yüzde 42’ye gerilemiş bulunmaktadır. 

Diğer yandan, aynı dönemde Çin dışındaki Güneydoğu Asya ülkelerinin payı yüzde 1 artışla yüzde 14’e çıkarken,
Avrupa’nın payı yüzde 1 artışla yüzde 21’e çıkmış, Latin Amerika’nın payı ise aynı dönemde yüzde 1 artışla yüzde 7 olmuştur. 

Ucuz tüketici ürünlerinde 2019 yılında dünya genelinde pazar payını en çok artıran 3 ülke Bangladeş, Meksika ve Vietnam olmuştur.
Bu 3 ülkenin arasında Meksika ve Vietnam, ABD-Çin ticaret savaşından en çok yararlanan 2 ülke olmuştur. 

Bu kapsamda Meksika daha çok ABD’ye olan coğrafi yakınlığından istifade ederken, Vietnam’ın avantajı ise
Çin’e olan yakınlığı ve son dönemde başta AB ile olmak üzere imzaladığı STA’lardır.  

Aynı araştırmaya göre küresel bazda düşük maliyetli tüketici ürünleri üreten ve ihraç eden firmalar, pandemi döneminde daha çok talepteki
düşüş sorunuyla, satışlarını online kanallara yönlendirme ve mali zorluklarla baş edebilme gibi konulara yoğunlaşmıştır.