TR
Search
BİLGİ BANKASI

Filipinler Hazırgiyim Sektörü Sıkıntılı

Asya’nın tedarikçi ülkelerinden Filipinler’in hazırgiyim sektörünün pandemi yüzünden
epey sıkıntıda olduğu belirtilmektedir. 

Son dönemde yapılan güncel bir araştırmaya göre Filipinler hazırgiyim sektörünün
toplam istihdamının yüzde 30’una denk gelen yaklaşık 54 bin işçinin 2021 yılına kadar ücretsiz
izne çıkarıldığı ya da tamamen işten çıkarıldığı bilgisi verilmektedir. Bu gelişmenin en büyük nedeninin
koronavirüs pandemisi olduğu da belirtilmektedir. 

Aslında Filipinler’de daha 6 ay önce Hazırgiyim sektörü için yeni “10 yıllık plan”
hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözkonusu plana göre eskiden daha rekabetçi olan
Filipinler hazırgiyim sektörünün eski güzel günlere dönebilmesi için arsa ve sermaye tahsis edilmesi,
bir ticaret ofisi kurulması ve ülkenin sektörüne zarar veren kullanılmış giysi ithalatına son verilmesi hedeflenmekteydi. 

Ancak koronavirüs pandemisi bütün bu planları bozmuş bulunmaktadır. Sektör uzmanlarına göre ülkede hazırgiyim
fabrikaları sosyal mesafe gibi protokollere uyabilmek adına kapasitelerinin çok altında çalışmaktadır.
Diğer yandan zaten talep ve siparişler de azalmış bulunmaktadır. Yetkililere göre fabrikalar
ortalama yüzde 40 kapasite ile çalıştığından işçilerin yaklaşık yüzde 30’unun ücretsiz izne
çıkarılması veya tamamen işten çıkarılması da gayet normal.   

Ülkede birçok hazırgiyim ve tekstil fabrikası üretim bantlarını değiştirerek maske ve tulum gibi tıbbi koruyucu
ürünler ve malzemeler üretmeye başladı. Bu tip ürünlerin üretimine son dönemde 35 milyon dolar değerinde
yatırım yapılmış olup bu sayede 7,500 kişinin istihdamı korunmuştur.