TR
Search
BİLGİ BANKASI

Pandemi Sonrası Dönemde Hazırgiyim Tedarik Zincirinde 6 Önemli Değişim

Hazırgiyim sektörünün koronavirüs pandemisinden olumsuz yönde etkilenmesi sürpriz değil.
Sipariş iptallerinden ertelenen ödemelere ve fabrikalar ile mağazaların kapatılmasından çalışma koşullarına
kadar bir çok olumsuz gelişme ve faktör sektörü kötü yönde etkilemektedir. Pandemi başlamadan
önce de zaten azalan tüketici harcamaları, hazırgiyim ve ayakkabı talebinde düşüş ve iklim krizi gibi sorunlar mevcuttu. 
 
Birçok markanın mağazaları yeniden açıldığına göre, markalar ve üreticiler ile tedarik zincirindeki
paydaşları yeni koşullara göre tedarik zincirlerini yeniden dizayn etmek ve değiştirmek zorundalar. 
 
Yeni dönemde sorumlu bir tedarik ve değer zinciri yaratabilmenin yolu üç temel öncelikten geçiyor:

- Güven: Tüketicilerin, çalışanların ve yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak 
- Karbon nötr kıyafetlerle ve karbon nötr üretimle sıfır kirlilik ve sıfır karbon amaçlarına ulaşmak
- Ürünlerin ve hizmetlerin döngüselliğinin ve hayat döngüsünün devam etmesi gerekmektedir. 

Accenture’nin ARGE ve inovasyon merkezi The Dock tarafından yapılan araştırmaya göre moda tedarik zincirini
tekrar canlandırabilmek ve pandemi sonrası dönemde sürdürülebilirliği sağlamak için 6 önemli öncelik gerekmektedir:
 
- Sürdürülebilirliği iş stratejimizin kalbine yerleştirerek sistematik hale getirmek.
Markalar ve tedarikçiler sürdürülebilirliği amaçlarının ve stratejilerinin merkezine yerleştirmeli. 
Sürdürülebilirlik maliyet, teslimat ve kalite gibi önemli diğer bir faktör olarak görülmeli.
- Markaların ve tedarikçilerin daha gelişmiş teknolojiler kullanarak talebi
daha iyi öngörmeleri ve buna göre fazla stok sorununu azaltmaları gerekmektedir.
- Yeni ortaklıklar ve sektör genelinde ilişkiler ve işbirlikleri geliştirerek
daha çok şeffaflık ve daha çok karşılıklı iletişim ve diyalog sağlanmalı.
- Sürdürülebilirlik kılavuzları ve rehber noktaları ile çalışma pratikleri için küresel sektör-sanayi standartları gereklidir.
Oyunun kuralları standart ve net olursa, oyuncuların bu kuralları anlamaları ve uygulamaları da daha kolay olur.
- Audit standartlarının, gereklerinin ve denetimlerin sıklığının standart hale getirilmesi gereklidir.
Hazırgiyim tedarik zincirlerinin en ciddi sorunu mükerrer, yorucu ve kendini tekrar eden auditler.
Bu konuda SLCPİ Higg Index, Better Work ve Sedex gibi platformlar yararlı.
- Markaların ve tedarikçilerin ellerindeki bilgileri ve data’yı daha iyi kullanmaları ve bilgiyi daha iyi
kullanmak için sistemler oluşturmaları gereklidir. 

Pandemi sonrası hazırgiyim ve moda sektöründeki yavaşlama bizlere oturup düşünme ve her şeyi gözden geçirme fırsatı tanıyor.
Oyunun yeniden kurulmasında sürdürülebilirlik ve şeffaflık işin merkezinde ve odağında yer almalı. 
Pandemi sonrası dönemde anlamlı bir değişim yaratabilmek adına paydaşlar arası işbirliği, şeffaflık,
güven ve rehberlik en önemli faktörler olarak önümüze çıkmaktadır. Teknoloji bu sorunları tek başına çözemez
ama işimizi kolaylaştırır ve koşulların, güvenin ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunur. 
Sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri konularında markaların pandemi sonrası dönemde bir şey yapmama ve değişimden
kaçabilme lüksleri mevcut değildir. Tüketiciler, kendi nezdinde değişen değerlerin ve değişimlerin sektöre ve tedarik
zincirlerine de yansımasını beklemektedir. 
Tüketicilerin değişen değer ve ihtiyaçlarına paralel hazırgiyim ve moda sektörünün tedarik zincirlerinin de daha sorumlu
hale gelmesi ve bu değişim ihtiyacına cevap vermesi acil ve elzemdir.