TR
Search
BİLGİ BANKASI

Precise Target’a Göre Hazırgiyim Sektörü Hızlı Değişim Yaşayacak

ABD merkezli uluslararası araştırma, veri-bilim ve yapay zekâ kuruluşu Precise Target, pandemi sonrası sektörlerin
durumu ve değişimlerini inceleyen bir araştırma yayınlamıştır. 

Sözkonusu araştırmaya göre pandeminin hazırgiyim ve moda sektöründe ciddi değişikliklere de neden olması beklenmektedir. 

Precise Target kurucusu Rob McGovern ve diğer şirket yetkilileri, geçmişte meydana gelen 2001 ve 2008 krizleri gibi
resesyon ve krizleri inceleyerek önümüzdeki dönem için öngörülerde bulunmaktadır. Bu incelemelere göre
hazırgiyim ve moda sektörü her kriz ve resesyonu takiben hızlı bir çıkış yapmaktadır.

Bu öngörülere göre önümüzdeki birkaç çeyrek dönemde hazırgiyim ve moda sektörü diğer birçok sektörden
daha hızlı toparlanacak ve pandemi öncesi satış rakamlarına dönecektir. Sözkonusu öngörülere göre
önümüzdeki iki üç çeyreklik dönemde hazırgiyim sektörünün hızlı bir çıkış yapması beklenmektedir. 

Diğer yandan, hazırgiyim sektöründe pandemi sonrası yaşanacak tek gelişmenin bu hızlı çıkış
olmayacağı, ayrıca ciddi değişimlerin de yaşanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda gerçekleşmesi beklenen
en önemli değişimin sektördeki çıkış sonrasında mağazalardaki fiziksel satışların online ve dijital satışlara kayması beklenmektedir. 

Yapılan öngörülere göre önümüzdeki yıllarda hazırgiyim sektörü fiziksel mağazalarında, özellikle ABD’de,
 ciddi bir kapanma ve daralma furyası yaşanması beklenmektedir. 

Yeni dönemde satışların ve ticaretin online kanallara ve dijital ortama kaymasıyla birlikte işletmeler için bilginin önemi,
büyük verinin işlenmesi ve yapay zekâ daha büyük önem kazanacaktır.

Özellikle ABD’de önümüzdeki birkaç yıl içinde hazırgiyim ve moda markalarının mağazalarının % 30 il % 50’sinin kapanması beklenmektedir.

Bu markaların satışları ile operasyonlarının ağırlıklı olarak online kanallara ve dijital ortamlara kayacağı tahmin edilmektedir.

Çoğu markanın gelirlerinin ortalama % 40’ını dijital ve online kanallardan elde edeceği öngörülmektedir.

Precise Target tarafından hazırlanan rapora göre pandemi sonrası önümüzdeki dönemde müşterilere ulaşabilmek için klasik yöntemler
kadar veriyi yönetebilmek de gerekli ve önemli hale gelecektir.

Hatta sözkonusu raporun bulgularına göre hazırgiyim ve moda şirketleri ile markalarının yönetimleri ve personelleri
arasında diğer alanlar kadar veri bilimciler de insan kaynağı olarak önem kazanacaktır.    

Yine Precise Target raporundaki bulgulara göre hazırgiyim ve moda perakendecileri azalan talep ve sezon değişimi
nedeniyle 2020 yılının kalan bölümlerinde ortalamanın üzerinde indirim ve promosyonlara başvuracaktır.

Pandemi nedeniyle geçici ve daimî mağaza kapanmaları, azalan tüketici talebi, tüketicinin eve
kapanması ve önümüzdeki dönemin belirsizliği nedeniyle önümüzdeki dönem indirim ve promosyonların en üst zirveye çıkması öngörülmektedir.