TR
Search
BİLGİ BANKASI

Hindistan’da İşçi Sorunu

Covid-19 nedeniyle bir süre önce Batılı alıcıların siparişlerini iptal etmeleri nedeniyle ihracatı ve siparişleri önemli
oranda azalan hazırgiyim tedarikçisi ülkelerden Hindistan’da, şimdi de işçi sıkıntısı yaşanmaktadır. 

Siparişlerin kesilmesinin ardından Batılı alıcılar tarafından son günlerde yeni siparişlerin verilmesine rağmen, sıkıntılı
dönemde ödeme alamadıkları veya işten çıkarıldıkları için göçmen işçilerin köylerine döndüğü ve şimdi de siparişleri tekrar
artan hazırgiyim sektörünün ciddi derecede işçi sıkıntısı yaşamaya başladığı belirtilmektedir.

Sektördeki işçi sıkıntısı nedeniyle siparişlerin geciktiği ve siparişlerin önemli bölümünün termine yetişmek amacıyla
hava yoluyla gönderileceği, bunun da maliyetleri % 5 - % 10 oranında artıracağı belirtilmektedir. 

Covid-19 döneminde göçmen işçilerin şehirlerden tekrar köylere geri göç etmelerinin bir nedeni iş ve ödemelerle
ilgili sorunlarken, diğer nedeninin de köylerde salgının daha az yaygın olduğu gerçeğidir.