TR
Search
BİLGİ BANKASI

Li & Fung Çalışan Sayısını Azaltıyor

Li & Fung yönetimi tarafından yapılan güncel açıklamaya göre “şirketin satın alma personelini yüzde 70 oranında
azaltacağı” haberlerinin doğru olmadığı kaydedilmektedir. 

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre “şirketin satın alma personelinin yüzde 70 azaltılacağı” haberinin doğru
olmamakla birlikte Covid-19’un neden olduğu küresel sonuçlar ve bu sonuçların şirket operasyonları üzerindeki etkileri
nedeniyle şirket çalışanı sayısında “ayarlamalara” gitmek zorunda oldukları da belirtilmektedir. Bu süreçte şirket çalışanları
sayısında ne kadarlık bir azaltma yapılacağı konusunda ise bu aşamada bilgi verilmemektedir.