TR
Search
BİLGİ BANKASI

Sürdürülebilir Ayakkabı Pazarı Büyüyor

Uluslararası bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan güncel araştırmaya ve rapora göre sürdürülebilir
ayakkabı pazarı yeni materyaller inovasyonu ve yeni üretim teknikleri ile 2027 yılında dünya
çapında 11,8 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşacak.

Aynı araştırma ve rapora göre sürdürülebilir ayakkabı kategorisinde öngörülen büyüme, işlevsellik,
rahatlık ve konfor bileşkelerinde yapılacak inovasyon ve yeniliklerle paralel gelişecek.

Araştırmaya göre 2000 yılı ve sonrasında doğanlar ile X jenerasyonu, bireyselleşmiş sürdürülebilir
ayakkabılarla daha yakından ilgileniyorlar ve daha büyük hedef kitleyi teşkil ediyorlar.