İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN REVİZYONU TOPLANTISI
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN REVİZYONU TOPLANTISI
Bülten Tarihi: 24 Aralık 2015

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İTKİB) evsahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla düzenlenen “AB ve Gümrük Birliğinin Revizyonu” toplantısı 23 Aralık 2015 Çarşamba günü bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıya Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı ve İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin yanı sra İHKİB, İTHİB, İDMİB ve İHİB’den yönetim kurulları üyeleri, Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı ile uzmanlar ve İTKİB Genel Sekreterliği yetkilileri katılmıştır.   

Toplantıda Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı, 1 Ocak 1996 tarihinden beri yürürlükte olan AB – Türkiye Gümrük Birliği’nin o zamanki şartlarda iyi hazırlanmış ve kapsamlı bir anlaşma olmasına ve geçen zaman içinde gerek AB, gerekse Türkiye açısından bir çok fayda sağlamış olmasına karşın, geçen 20 yıl içinde değişen koşullar ve konjonktürde güncelliğini yitirdiğini ve revize edilmesinin artık zorunlu halde geldiğini belirtmiştir. Gelinen noktada, Gümrük Birliği’nin Türkiye için yarattığı olumsuzlukların başında özellikle 2006 yılından sonra Doha sürecinin tıkanmasıyla hızlanan AB’nin Bölgesel ve ikili STA’larının müzakere ve karar mekanizmalarında yer alamayan Türkiye’nin, bu anlaşma ve kararların sonuçlarını uygulamak zorunda kaldığı vurgulanmıştır. Türkiye’nin AB’nin STA imzaladığı bir çok ülke ile STA imzalamayı başarmasına veya görüşmelere başlanmasına rağmen, bu ülkelerden bazıları Türkiye ile ayrı bir STA imzalamaya yanaşmamakta veya görüşmelerde Türk tarafına zorluk çıkardığı belirtildi.

Bu  süreçte yaşanan sıkıntılara karşın Gümrük Birliği ilişkisinin devamının Türkiye açısından yararlı olacağı mütalaa edilirken, gelinen noktada ve değişen koşullar altında modernizasyonu ve revize edilmesinin şart olduğu ve bu çerçevede 2016 yılında başlaması beklenen Gümrük Birliğinin Revizyonu görüşmelerinin son derece önemli olduğu ifade edildi.

Aynı toplantıda, Transpasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması görüşmelerinin sonuçlanarak imza aşamasına gelinmesinin önümüzdeki dönemde başta ABD olmak üzere TPP pazarının Vietnam hazırgiyim ihracatına daha da açık hale geleceğinden dolayı Türk hazırgiyim sektörü ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanırken, bu konuda Bakanlık yetkilileri ile sektör temsilcileri olası tedbir ve çözüm yolları tartışıldı.     

Diğer yandan, Amerika pazarıyla ilgili olarak TTIP anlaşmasına ülkemizin dahil olmasının hayati öneme sahip olduğu belirtilirken, Türkiye’nin bu anlaşmaya dahil olmasının AB ile olan ticari ilişkiler ve GB’nin geleceği açısından da son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda 2016 yılında başlaması beklenen Türkiye – AB Gümrük Birliği Revizyonu görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ve GB’nin modernize edilmesinin, Türkiye’nin TTIP’ye katılabilmesi için ön koşul olduğu da aynı toplantıda dile getirildi.